Nu-denken

Papier dwingt tot papieren-jaar-denken. Een spoorboekje verscheen maar een keer per jaar. Nieuwe technieken kunnen informatie dynamisch-nu tonen. Een reiswijzer kan nu actuele verstoringen tonen. Vaak tonen schermen informatie nog alsof deze op statisch papier moet komen. Bijvoorbeeld: reisinformatie, schoolvorderingen, verkiezingen en renteberekening.

  
 Tijden op papier moeten uitgaan van een willekeurig nulpunt, bijvoorbeeld de gebroorte van Christus. De gebruiker moet dan uitrekenen hoever het geschreven tijdstip van het nu af ligt. Dat geeft het tijdstip van. Computers kunnen uitrekenen hoever het tijdstip van het nu verwijdert is van de gebruike. Dat geeft het tijdstip tot. Met de huidige techniek kan het kunstmatige papieren-jaar-denken vervangen worden door het natuurlijke nu-denken.

Abonnementen lopen dan niet meer per kalenderjaar maar vanaf het moment van aanmelding tot het moment van opzegging. Kalendermaandscherm voor een abonnement. De eerste week van de maand wordt wel getoond maar het abonnement kan niet in het verleden ingaan. Op de laatste dag van de maand toont het scherm vele onmogelijke dagen en weinig waarschijnlijke dagen zoals morgen, komende week, komende maand.
Voorbeelden van papieren-jaar-denken versus dynamisch-nu-denkenMeer psychologie voor design
Naar top.Toepassing van denk­psychologie:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.