Cognitief psychologisch onderzoek

Tegenwoordig is toegepast cognitief psychologisch onderzoek lastig uit te voeren. Misschien wel wel haast onmogelijk. Hier enkele verschillen tussen onderzoek zo’n 40 jaar geleden en onderzoek nu.

De cognitieve psychologie heeft regels opgesteld waar onderzoek aan moet voldoen. De regels die De Groot 61 jaar geleden in zijn Methodologie opstelde gelden nog steeds.Volgt de onderzoeker deze regels dan is zeker dat de conclusies juist zijn. In de tijd van De Groot was onderzoek vaak 'zuiver' en 'wetenschappelijk'.Tegenwoordig heeft een onderzoeker niet alleen te maken met de regels van De Groot. Ik ben bekend met de regels van de groot en heb nu zo’ n 44 jaar toegepast cognitief psychologisch onderzoek gedaan. Hier de verschillen die we zien tussen de tijd van de Groot en nu.
 
Wetenschap is minder onafhankelijk

De onderzoeker is tegenwoordig meer financieel afhankelijk van de opdrachtgever. Die opdrachtgever wenst bovendien politiek correcte en beleidsondersteunende resultaten. Onderzoek is meer gedreven door techniek, hypes en media en minder gericht op het doorgronden van fundamentele processen. Rond 2015 ontstaat er een debat over het effect van de druk op wetenschap en onderzoek. De regels va n De Groot komen meer in verdrukking door de druk te publiceren, fondsen te werven en te verschijnen in de media.
Amateurpsychologie

Als het over psychologie gaat hebben ontwerpers, managers, politici en gebruikers meningen cognitief over psychologische processen.
Onderzoek doen is eenvoudig

Daar komt nog bij dat iedereen met de huidige technieken eenvoudig onderzoek kan doen en gegevens kan verwerken. Enquêtes op straat of via Internet zijn zo gedaan en verwerkt. De wijze waarop die onderzoeken uitgevoerd worden, zullen De Groot doen omdraaien in zijn graf.
Voorbeelden die tonen hoe moeilijk toegepast cognitief psychologisch onderzoeken is:


Meer psychologie voor design
Naar top.Toepassing van denk­psychologie:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.