Voor de business in het OV bestaat de reiziger niet

Op stations is te zien wat een reiziger moet weten, lezen en begrijpen voor een OV-reis. Is al dat weten, lezen en begrijpen ook noodzakelijk om zijn reisdoel te bereiken?

  
   Op stations is te zien wat een reiziger moet weten, lezen en begrijpen voor een OV-reis. Is al dat weten, lezen en begrijpen ook noodzakelijk om zijn reisdoel te bereiken? Het blijkt dat reisinformatie niet alleen bedoeld is voor reizigersdoelen maar ook voor businessdoelen.
Reisinformatie voor de business  Ook op deze blauwe trein in Amersfoort, staat business informatie zoals de vervoerder, de concessieverlener en de naam van het product. Het is onduidelijk of deze trein naar Barneveld gaat.  Dit bord hangt op een treinstation in Brussel. Het geeft aan waar de businesses gevonden kunnen worden. Waar moet de reiziger heen als hij naar Amsterdam, Londen, Keulen of Parijs wil?

Business-informatie is niet alleen in reisinformatie te vinden. Goed te zien is bij welke business deze schepen horen. De helikopterpiloot kan wel zien naar welke business de rekening heen moet maar niet op welk schip de gewonde zeeman ligt die hij moet oppikken.
Naar top.
Reisinformatie voor de reiziger Het doel van een reiziger is een bestemming, niet een business element als een bedrijfsnaam, een productnaam of een productiemiddel. Reisinformatie moet die dus niet vervoerders of hun producten (treinen) tonen maar bestemmingen en hun parameters. Dit treinenbord geeft bestemmingen en andere reisinformatie zoals looprichting (niet het perronnummer), de betrouwbaarheid van reisinformatie en trekt aandacht naar afwijkingen (geel). Bovendien pakt dit treinenbord meer regels per trein wanneer dat nodig is. Vroeger met statische papieren technieken kon dat niet. Nu kan het wel maar doet men het niet.  Dit treinbord toont de vertrektijd.Dit treinbord toont niet de vertrektijd maar rekent voor de reiziger uit hoeveel tijd hij nog heeft. De reiziger kan dan snel beslissen:
•Rennen.
• Doorlopen.
• Rustig gaan winkelen.

Bij de bus vertrekt om geeft 83% het goede antwoord (n-observations=16). Bij de bus vertrekt over is het aantal goede antwoorden 3% meer.
De reactietijd is ook anders. Zijn de proefpersonen gewend aan de borden dan komt het antwoord nog sneller: bij de derde trial namelijk -50% sneller (n-observations=16).
Naar top.


Wiens taal wordt gesproken, die van de business of die van de reiziger? Business-informatie verdringt niet alleen eenvoudige reisinformatie als bestemmingen van de reiziger maar dringt ook door in complexere systemen waar reizigers mee te maken krijgen. De ogen zijn de spiegel van de ziel. zegt men wel. De woorden zijn de spiegel van de gedachten.weet de psycholoog. Voor de concepten die OV-chipkaart-reizigers moeten begrijpen zijn technische en boekhoudkundige woorden gekozen. De woorden komen onvertaald in de communicatie met de reiziger. De woorden zijn jargon, technisch, onbegrijpelijk en onjuist zoals rechts te zien is.
Naar top.
Wie berekent de ritprijs, de business of de reiziger? Wanneer de reis gaat met verschillende vervoerders dan moet de ritprijs verrekend worden tussen de verschillende vervoerders. Bij een wisseling van vervoerder moet de reiziger weten dat hij van vervoerder wisselt. Bij de papieren strippenkaart regelden de vervoerders dat en had de reiziger daar geen weet van.  Bij een overstap met de OV-chipkaart moet de reiziger aangeven dat er een wissel van vervoerder is. Die wissel is niet altijd evident. Een overstap van een trein naar een andere trein, cross platform, op een NS-station en aangegeven op een NS-bord, kan een vervoerderswissel zijn. De reiziger moet dan uitchecken bij de eerste vervoerder en weer inchecken bij de tweede vervoerder. De communicatie met de reiziger suggereert in- en uitchecken per reis zoals hieronder te zien is. Uitvoerig onderzoek laat zien dat dat reizigers vervoerderafhankelijk checken niet verwachten, niet weten, niet kunnen en niet willen.  
Soms zegt het OV dat je altijd moet in- en uitchecken. Dat is niet juist. Dit is niet nodig bij een overstap van NS naar NS. Blijkens het blauwe bord wel bij een overstap van RET naar RET.


Het OV-chipkaartlogo suggereert alleen inchecken bij het begin van de trip en aan het eind van de trip.

De roze lijn met een begin en een eind cirkel op deze bus in Utrecht betekent niet achterin inchecken en voorin uitchecken (checken per vervoersmiddel). Het betekent ook niet checken per trip (aan het eind en aan het begin van de reis).
Naar top.
Wie beleeft er wat, de reiziger of de business? Het woord beleving is inmiddels zo ingeburgerd dat het een stopwoordje is. Filosofisch, fysiologisch en emotie-psychologisch zijn er vraagtekens bij het concept te plaatsen.

Elk jaar vraagt het OV aan tienduizenden Nederlandse OV-reizigers hoe zij het OV-beleven. Daarbij zijn onder andere de volgende methodologische vragen.

• In sommige jaren ging 40% van de vragen aan reizigers over de veiligheid. Daarbij is onduidelijk of het om verkeersveiligheid of criminaliteitsveiligheid gaat. Verder is veiligheid een centraal thema in politiek en media. Daarmee meet de OV-barometer niet alleen OV-beleving, wat dat ook is, maar de keuze en de toon van het onderwerp veiligheid in de politiek en de media.

• In een zeker jaar scoort de OV-chipkaart 6.8 nationaal, 6.8 in Amsterdam en 7.1 voor Rotterdam. Hoe kan je met deze cijfers het OV of de OV-beleving verbeteren?
De waarde van de OV-barometer moet niet gezocht worden bij de reiziger. De gegevens van de OV-barometer zijn nodig voor de business, bijvoorbeeld om de afspraken gemaakt in de concessie en gemaakt bij de salarisonderhandelingen met de directie te berekenen (Bruyn & Gemke, 2009).
Naar top.
Wie weet dat de ander er is, de reiziger of de business? Tot de jaren negentig was reisinformatie statisch en one way. In de jaren negentig kregen haltepalen dynamische businformatiepanelen. De panelen kregen bovendien een knop waarmee interactie tussen reiziger en reisinformatiesysteem mogelijk was. Meestal werd die knop alleen gebruik om de tekst op het paneel voor te lezen voor blinden. Die ene knop zou met multiple click zonder hardware aanpassingen ook andere informatie kunnen geven, zoals alle stops, de aankomsttijd bij die stops en overstap mogelijkheden. Ook zou de reiziger met één druk op de knop aan kunnen geven dat hij wacht op een bus. Staat er geen reiziger dan zou de chauffeur een kortere route kunnen rijden en zo reistijd en brandstof besparen. Weet de OV-chippaal dat er een reiziger is? De OV-chippaal verwacht niet dat een reiziger twee maal direct achter elkaar incheckt. De paal zegt dan U bent al in-/uitgecheckt.). Toch is twee maal inchecken een normale reactie van de reiziger.

• Het kan zijn dat de reiziger niet zeker is dat de paal zijn kaart gezien heeft.

• De reiziger kan afzien van de reis omdat hij merkt dat er teveel verstoringen zijn.

• De reiziger kan winkelend, in afwachting van zijn trein, vergeten dat hij ingecheckt heeft.

• Inchecken moet en kan gemakkelijk een geautomatiseerde handeling worden. Zeker wanneer de reiziger vaak incheckt. Na het inchecken en voor het instappen kan er wat gebeuren waardoor de reiziger niet meer weet of hij ingecheckt heeft. Zoals rechts te zien is vergeet de incheckpaal zelf altijd en onmiddellijk dat de reiziger ingecheckt heeft.

Het lijkt of het systeem niet weet dat het een reiziger is in-gecheckt.
Naar top.
Zonder hardware aanpassingen zou de paal met multiple checks kunnen interacteren met de reiziger, bijvoorbeeld voor een upgrade naar eerste klas of om met meer reizigers op een kaart te reizen. De vervoerder zou de reiziger kunnen informeren over prijzen en betrouwbaarheid van reizen nu, iets later en iets eerder. De reiziger zou een volgende keer kunnen besluiten eerder of later te reizen zodat de piekbelasting en ook de prijs verlaagt. Voor een dergelijke interactie moet het systeem wel weten dat er een reiziger is.


Meer denkpsychologie voor public info design


Public infowayfinding signing

Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infodesign company logo icon pictogram

Public infodesign company logo aegon icon pictogram

Public infosignposting wayfinding signing arrows

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infowayfinding signposting signing

Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

Public infocovid-19, corona

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transporttrain ticket vending machines

Public info public transportNaming public transport lines for passengers

Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

Public info public transportmarketing company identity

Public info public transport

Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

Public info road trafficother train accidents level crossings

Public info road trafficNaming ring roads

Public info road trafficcar park indicators

Public info road trafficwrong way driving traffic signs

Public info road traffictom tom navigatie auto planning

Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road trafficNaar top.Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.