Van media-virologie naar corona-dodelijk burgergedrag

Hoe leggen media virologie uit aan burgers. Hoe zouden psychologen dat doen. Dodelijk coronagedrag door: gesproken woorden voor de emotie en de juiste plaatjes voor de ratio. Niet omgekeerd. Is dat onvoldoende dan een neppe app.
    Op deze pagina:

1 Wordt het erger?
2 Wat is de kans in Nederland?
3 Doet mijn regering het wel goed?
4 Meer of minder maatregelen?
5 Hoe groot is mijn kans?
6 Een neppe app

Meer toegepaste denkpsycho­logieWat wil de burger weten?

Het antwoord in media

Het antwoord van een psychologie


Vraag 1: Wordt het erger?


De NOS zegt: Vandaag 93 meer doden en schrijft 93 doden.De burger hoort ’meer’ en denkt Oei, meer, het gaat slechter. De NOS bedoelt: Het totaal aantal doden is meer geworden. Met 93 doden kan de toename minder zijn wanneer er gisteren 94 doden waren.

De psycholoog zegt wat de burger wil weten: wat is de trend: meer/minder doden. Dus: Vandaag één dode minder dan gisteren. De burger kan dan denken: Ha, het wordt beter, ik kan meer naar buiten.

Cijfers van alleen gisteren en vandaag zijn statistisch onbetrouwbaar. Hoe meer dagen hoe betrouwbaarder de uitspraak. De woord-media (radio) kunnen zeggen: neemt verder toe/af, vlakt af, stijgt, neemt exponentieel toe of gaan chaotisch op en neer.

De beeld-media (TV en papier) kunnen met een grafiek het verloop tonen. Dan kan de burger in één oogopslag van 233 milliseconden het verloop zien en interpreteren, hoe ingewikkeld het verloop ook is. Bovendien zijn meer dagen zichtbaar en is de informatie betrouwbaarder.

De media melden de ruwe gegevens. Zo worden bij corona worden buiten kantoortijden minder gegevens doorgegeven dan tijdens kantoortijden. Om een goed beeld te krijgen moet de lezer dan zelf deze rekenkundige correcties aanbrengen.

De psychologie toont de lezer gewogen scores waarbij de invloed van verstorende faktoren weggerekenend zijn.

Verder tonen de media de aantallen per dag. Daarbij kan het onduidelijk zijn of een aantal nog hoort bij gisteren of dat het het aantal van vandaag is. Eventuele fluctuaties over de dag moeten gecorrigeerd worden.

Vraag 2
Wat is de kans in Nederland?


De media geven het aantal doden.


Bron: NRC 10 juni 2020.

Als het gaat om kansen dan zegt de psychologie: een Nederlander heeft een kans van 1 000 000/173= 1 op de 5 780 om een coronadode te worden.

, vooral wanneer de emotie een rol speelt.

Het aantal coronadoden bleek overigens een zeer onbetrouwbaar getal. De administratie liep achter en verschilde. Het bleek dat de oversterfte twee maal hoger was dan het aantal gemelde coronadoden.


Vraag 3:
Doet mijn regering het wel goed?


De media zochten een antwoord op de vraag of Nederland het goed deed, door naar het buitenland te kijken. Om allerlei geografische factoren uit te schakelen is het beter naar brandhaarden te kijken dan naar bureaucratische eenheden als landen. Dus Niet USA: 5000 doden. maar: New York 5000 doden.

Om eenvoudig te kunnen vergelijken zou de psychologie het aantal doden per miljoen inwoners tonen.


570   New York
351   Italy
181   UK
173   Netherlands
103   Sweden
42   Germany
16   World
4   South Korea
2   China


In september 2020 meldden media steeds meer de aantallen per bijvoorbeeld 100 000 inwoners.

De psychologie zou er overigens op wijzen je landen wel heel gemakkelijk kunt vergelijken op het aantal doden maar dat geeft niet zo veel duidelijkheid over oorzaken. Er zijn te veel andere verschillen waarvan het effect niet bekend is, zoals: cultuur, gezondheids­zorg, geografische situatie, politieke strategie en procedures

Verder is het beoordelen van een regering nogal emotioneel geladen.

Zelfs al zou je landen kúnnen vergelijken dan loop je in het geval van corona minstens een maand achter door de incubatietijd.

Vraag 4:
Meer of minder maatregelen?


Na de landenvergelijking moest een dashboard het antwoord geven op de vraag of de regering het goed doet.


Dashboard coronavirus Rijksoverheid
De trend en het effect van maatregelen is moeilijk te zien.Een auto-dashboard geeft technische informatie als snelheid en hoeveelheid brandstof. Maar de taak van de chauffeur is en

Wat geldt voor het auto-dashboard geldt ook voor het corona-dashboard. Het board geeft technische informatie (voor professionals en de overheid) waarmee de burger niets kan.

Voor de ratio van de burger
is een zakelijk scorebord
als bij voetbal genoeg:

Wij
met maatregelen
Corona
  
3

2


En dan voor de emotie:

Beste burger,

We staan 3 - 2 voor op corona.
We gaan weer winnen. Tjakka!
Dus nog even de huidige
maatregelen volhouden!

Vriendelijke groet,
de minister president


De eerste intelligente lockdown was eenvoudig. Beelden uit Italië waren zeer overtuigend voor ratio en emotie. Daarna verdween het gevaar uit het zicht. De overheid moest het gevaar toen voor ratio en emotie zichtbaar maken. Hoe ging dat?

De persconferenties van de minister president verwoordde de inhoudelijke, kwantitatieve gegevens móndeling. De motiverende emotionele informatie stond visueel in tekst in de achtergrond (een tiental maal: Alleen samen krijgen we corona onder controle.)
Opmerkelijk, want gesproken getallen verwoord door een persoon, dat werkt niet.

kan maar weinig (getallen) onthouden.

• Maar al was het werkgeheugen groter of stonden de getallen op de achtergrond (in de plaats van Alleen samen krijgen we corona onder controle.) dan nog kan het verstand de getallen niet begrijpen. Inhoudelijk gaat het om veel, ingewikkelde, interacterende, kwantitatieve wetenschappelijke variabelen en kansen.

• Bovendien raakt de inhoud de emotie van de burger fors en dan

• Woorden die niet passen geven ruimte aan burgers die graag snel en zelf wel oordelen.

Het resultaat is dan niet corona-dodelijk handelen maar: debat.

Behalve persconferenties van de minister president zijn er ook talk shows.


Talkshow over corona

Net als bij de persconferentie op de achtergrond een prachtige grafische animatie van corona virussen. Van zo' mooi beeld wordt de emotie vrolijk en de burger kan elke avond zien wat de vorm en de kleur van het virus is.

Maar talkshows, het woord zegt het al, zijn woordelijk. En woorden zijn, net als bij de persconferentie geen goed middel. De woorden die hij gebruik zijn vaak en Dat kunnen we hier allemaal even niet hebben.

Geleidelijk aan kwam het inzicht dat de communicatie onduidelijk was en kwamen er steeds meer beelden. Nou ja, beelden, woordbeelden: metaforen.

Tweede golf
De metaforen tweede golf en tsunami zullen geen problemen geven omdat zij visueel en inhoudelijk overeenkomen met een grote hoeveelheid water die op je af komt.

Het virus plat hameren
Als Rutte zegt:De hamer moet dit keer groot genoeg zijn om virus plat te slaan dan zijn er burgers die dat letterlijk opvatten. Niet omdat zij 'laaggeletterd' zijn maar gewoon omdat het even duurt voor mensen de overdrachtelijke betekenissen in een taal begrijpen De woorden strengere regels zijn minder riskant.

Routeplan
Een routeplan klinkt heel concreet, rationeel en suggereert een uitweg. Een stappenplan is misschien beter. Het woordje plan kan weg Maar routes en stappen zijn eendimensionale lijsten zonder zijwegen.
Nodig is een twéédimensionaal overzicht mét zijwegen: Een tabel met maatregelen. Op de ene as het aantal besmettingen of IC bezetting, eventueel levels genoemd. Maatregelen gaan niet in na debat en wanneer kalender en klok een grens over gaan (de wekelijkse persconferentie). Een slim virus zou dan oprukken direct na de persconferentie. Als het virus aanvalt en een grens over gaat dan volt automatisch en direct de tegenaanval: nieuwe maatregelen. Je gaat ook niet remmen omdat het 12 uur is maar wanneer de remafstand te klein wordt. Zo'n tabel maatregelen kan. Ierland begon daar als eerste mee.

Inzicht bij alle burgers is gewenst zodat de motivatie zich kan baseren op inzicht en niet op emotie. Het goede nieuws van de psychologie is dat de noodzakelijke kennis vooral kwantitatieve kennis is. Deze laat zich tegenwoordig goed zakelijk visueel grafisch tonen. Kijken kan een mens goed. Dat doet hij namelijk al meer dan een miljoen jaar. Maar dan niet ICT-driven met bijvoorbeeld En ook niet Design driven.

Wel met een prachtige grafische animatie van corona Daarmee:

• Kan de deskundige beter uitleggen hoe het zit.

• Kan de kijker, op den duur, binnen één oogopslag van 233 milliseconden zien en begrijpen hoe het er voor staat.

• Is te zien of de overheid de situatie in de hand heeft: meer of minder maatregelen nodig.

• Kan de burger zélf zien wat te doen: Ze hebben het niet in de hand, ik tref mijn eigen maatregelen wel.

• Helemaal mooi zou het zijn wanneer de effecten van suggesties van politici, burgers, vloggers, kijkers, bn-ers, etc. tijdens de talk show direct zichtbaar worden in de statistics (What if?). De statistics kwalificeren dan de uitspraak en een corona-diploma is niet meer nodig.

Om een idee te geven voor zo'n achtergrond voor een talkshow:


Overzicht, stand van zaken

Maar dan natuurlijk prachtig, geanimeerd, met Design en virologisch onderbouwd. Ook de emotie moet niet vergeten worden. Geen teksten als Bovengrens IC. in een mooie kleur maar IC-tekort. in zwart. En de parameters van het onderliggende model zo gekozen dat een intimiderend beeld ontstaat. Dat werkt! Elke TV-weerman staat bescheiden voor een grafisch overzicht.

Met een verschuiving van de auditive 'human talk' communicatie naar een visuele 'statistics show' communicatie, kan de rol van de burger verschuiven van emotioneel discussiërend naar rationeel zelfredzaam effectief handelend. Zelfredzaam is hij namelijk zeker, zo blijkt uit rampenstudies.


Ook de gemeenten informeren hun burgers. Ook hier een opmerkelijke voor- en achtergrond interactie.


Ingang park Lepelenburg Utrecht

Bij de ingang van het park op de voorgrond op een dynamisch snelwegbord van 450 € per dag per ingang, met een visueel van informatie (1,5 m). Op dat moment was dat bombardement al 7 maanden aan de gang. De kans dat een parkbezoeker denkt: 1.5 meter, wat is hier aan de hand? is klein. Veel techniek: dynamisch, computergestuurd op met zonnepanelen, dus kwetsbaar. Binnen 48 uur was deze tekstkar en ook zijn opvolger kennelijk defect.


De gemeente spaart kosten noch moeite.

De tekstkar links verbergt een visueel bescheiden statisch bord aan de linkerkant. Dat bord van pakweg 100 € eenmalig, geeft noodzakelijke nieuwe informatie voor de bezoeker: Dit park is verboden gebied tussen 22:00 en 06:00 uur. Waarschijnlijk begrijpt de bezoeker wel: Ja, natuurlijk, tweede coronagolf.. Mocht men bang zijn dat dit bord de parkbezoeker zal ontgaan dan kan het bord midden op het pad, net als de kar maar dan niet als hindernis. Zonder ingrijpen van een mens en zonder zon staat dit bord er over 48 jaar waarschijnlijk nog zo.


Vraag 5:
Hoe groot is míjn kans op corona?


Voor de overheid is het van belang corona snel op te sporen. Dus komt er een CoronaMelder die daarbij helpt.

Ook hier een opmerkelijke voor- en achtergrond interactie. De voorgrond is een icon in de appslijst. Een prachtige grafische afbeelding van een coronavirus in kleur met een roodachtige licht kleurverloop op een wit verdedigingsschild(?).
De naam is: CoronaMelder met een spelling is zoals in computerprogramma's noodzakelijk: geen spaties in namen.

Corona app icon UK.
Corona app icon Duitsland

Het devies is: Alleen samen krijgen we corona onder controle. Dus een Corona-communicator communiceert óók naar de burger en wel zo dat de burger zijn 'intelligente' verantwoording kán nemen.

• Direct en vóór het besmettingsgevaar van déze burger te groot wordt toont de Corona communicator in zijn icon op de homepage grafisch de trend van deze burger: Jouw besmettingsrisico loopt de laatste dagen op.

groen voor OK en rood voor Fout, slechte boel, gedrag veranderen nu!

Rood groene cirkel: Let op, je corona-communicator heb je uitgezet vanaf nu (12 uur) tot 15 uur. Control betekent: beheersen, de baas zijn, uit kunnen zetten. Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland bent, goed beschermd in een kassa zit en veel mensen vlakbij passeren, goed beschermd in de zorg werkt. Uitzetten kan nodig zijn omdat je batterij bijna leeg is, je bereikbaar moet zijn en je op dat moment weinig contacten hebt. Je zet grote energieverbruikers als corona apps dus uit.

• Eventueel bij het overschrijden van een waarde, direct communiceren: Jan, wat is er aan de hand, je risico loopt op, feestje of zo?

• De spelling is zoals in het Nederlands gebruikelijk: een spaties tussen twee woorden.

Of 'slim' informatie niet alleen objectief en zakelijk tonen maar ook de emotie op het gewenste been zetten:

Bron: NRC 31 oktober, pag. 10 In het nieuws, artikel over harde lockdown. Overigens niet bedoeld als CoronaMelder icon maar zou daar wel uitstekend geschikt voor zijn.

Na het drukken op het icon meer informatie:


• Geen visueel om te laten zien dat de app uit staat. Ook niet wanneer bluetooth uitgeschakeld is (om stroom te sparen (de CoronaMelder is een grootverbruiker).

• De groene knop om de CoronaMelder aan te zetten werkt niet. Een knop om de CoronaMelder uit te zetten is er niet, bijvoorbeeld omdat hij volledig beschermd dicht bij mogelijk besmette burgers werkt.

• De eerste regel zegt dat de app aan staat. De tweede regel zegt dat de app uit staat, hij gaat pas uit als je de app uit zet (Hoe?).

• De grafische mogelijkheden worden gebruikt om een persoon over het scherm te laten fietsen.

• De app zegt: Je bent lang dicht bij corona geweest. Bel GGD voor een test. nádat het risico te groot was.

• De naam is: CoronaMelder. De burger meldt dat hij mogelijk corona heeft. Een­richtings­verkeer.

Een Corona communicator geeft ook op de achtergrond meer informatie:
Hoe meer gedrag, kenmerken en omstandig­heden de burger zijn app toevertrouwt, hoe betrouwbaarder en gerichter het gedragsadvies is. Hoe beter de overheid en de burger samen dan 'control' hebben over corona.
corona app, covid19, app

Met deze, op deze burger gerichte, informatie van de overheid kan de intelligente en angstige burger zich corona vijandig gedragen tijdens deze ramp.

Vraag 6:
Een neppe app


Zoals opgemerkt is corona complex en raakt corona de emotie van de burger. Het is dus te verwachten dat de ratio het soms aflegt tegen de emotie. Zelfs bij een perfecte uitleg en goede communicatie tussen overheid en burger.

Een feestpark bemesten met extra stinkende mest bijvoorbeeld. Werken de rationele methoden niet dan moet de emotie direct aangesproken worden.

• In eerste instantie door belonen. Als er een app is, laat deze goed gedrag dan ook vertalen in groene corona stickers. Waardering krijgen werkt goed. Eventueel zijn de groene stickers bruikbaar voor ... nou ja verzin zelf maar. Ik ga daar mijn vingers niet aan branden.

• Een stapje verder is goed gedrag materieel belonen. Ook dit kan op vele manieren uitgewerkt worden.

• Werkt belonen niet dan komen we bij intimidatie. Te beginnen met rode corona stickers. Ook kun je intimideren door te dreigen met een hoge boete. Je kunt die boete ook geven en dan later verlagen of kwijtschelden. Of dreigen met een corona-enkel-app (die aanvankelijk natuurlijk (nog) niet bestaat).
Naar top.

Meer denkpsychologie voor public info design


Public infowayfinding signing

Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infodesign company logo icon pictogram

Public infodesign company logo aegon icon pictogram

Public infosignposting wayfinding signing arrows

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infowayfinding signposting signing

Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

Public infocovid-19, corona

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transporttrain ticket vending machines

Public info public transportNaming public transport lines for passengers

Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

Public info public transportmarketing company identity

Public info public transport

Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

Public info road trafficother train accidents level crossings

Public info road trafficNaming ring roads

Public info road trafficcar park indicators

Public info road trafficwrong way driving traffic signs

Public info road traffictom tom navigatie auto planning

Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road trafficNaar top.Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.