Hoe aanleggen uitleggen


Wat betekent dit bord?

Soms kun je in de haven van Enkhuizen over de schepen naar de andere kant lopen. Zo druk is het dan. Schippers nemen genoegen met te weinig ruimte omdat zij liever krap binnen aan een kade liggen dan ruim buiten voor anker. Als de wind wat toeneemt, nemen ook de problemen in de haven toe. De havendienst wil daarom twee meter tussen de schepen. Dit bord legt dat uit.

De opdracht voor de ontwerper van dit bord was dus: Laat vooral zien dat er twee meter tussenruimte moet zijn.Dat heeft heeft de ontwerper gedaan. Niet alleen met de tekst 2m maar ook met richtingspijlen. Voor alle zekerheid heeft hij er ook twee lijnen tussen gezet.
Wat betekent dit bord? aanmeerbord in Enkhuizen

Enkhuizen, 2011


Waarom is het bord niet te begrijpen?

Regel één bij dit soort borden is: er moet een relatie zijn tussen de werkelijkheid en de bord. In dit geval zou een dikke kadelijn voldoende zijn, zoals op het bord rechts.

Een kadelijn maakt ook duidelijk dat de lezer het bord moet spiegelen. In de werkelijkheid ligt het binnenste schip uiterst stuurboord. Het oorspronkelijke bord zegt eigenlijk: Verboden over de kade te varen.
Een andere interpretatie is dat de schepen met kont of kop aan een steiger dwars op de kade aangelegd moeten worden. Het vijfde schip ondersteunt deze opvatting, het is niet afgemeerd vaart nog, gezien de afstand tot de afgemeerde schepen. Alternatief voor het bord in Enkhuizen 2011.

De ontwerper kan de oriëntatie weglaten, zoals op het bord rechts.

De ontwerper van het bord in Enhuizen geeft met een lijn wel een oriëntatie. Echter, dat is wel de zijne wanneer hij over de kade loopt:  links in zijn blikveld de schepen en rechts in zijn blikveld de kade. De oriëntatie van een schipper die een aanlegplaats zoekt is 90º gedraaid: Boven in zijn blikveld de kade en daar onder de schepen die aangemeerd zijn. Het bord moet dus 90º gedraaid worden zoals rechts.

Experimenteel demo-ontwerp, 2011.
Tot nu toe laten de borden rechts zien wat wel mag en niet waar het om gaat; wat niet mag. Onverwachte boodschappen moet je afwijkend tonen. Max 4 dik in rood is het meest opvallende op het oorspronkelijk bord. Daar zal het oog van de schipper heen gaan. Hij zal dan denken: Ja, ja, max 4 dik, ik heb het begrepen. Hij zal geen analyse van het bord maken om te zien of er nog meer op staat. De officiële en beste plek voor extra informatie als beperkingen is een afzonderlijke tekst zoals op het bord rechts. De schipper zal dan denken: ;Ja, ja, max. 4 dik, maar er staat nog wat onder.

Herontwerp auteur van het bord in Enkhuizen 2011.

haven aanleggen maximaal dik Voor waterverkeersborden is een bovenaanzicht minder handig. Waterverkeersborden moeten vaak tonen wat er onder water afspeelt. Een doorsnede zoals op dit bord is dan handiger.
Naar top.

Minder havengeld

Het bestaande bord in Enhuizen is moeilijk te begrijpen. Zeker in de ene oogopslag waar het bord maximaal op kan rekenen. De schipper komt meestal met meer schepen tegelijk door een nauwe sluis, heeft geen zicht op de drie richtingen die er dan komen, krijgt daar vaak aanwijzingen van de havendienst die op de sluis zit en, alsof dat niet genoeg is, heeft te maken met onverwachte winden. Het laatste bord is niet alleen begrijpelijker dan het bord in Enkhuizen maar is ook goedkoper. De havenmeester kan het bord zelf met wat tape maken.
Naar top.


Meer grammar for graphics


Icon designaandacht trekken met rood geel bewegwijzering icon pictogram infographics

Icon designvoorgrond achtergrond pictrogram contrast bewegwijzering infographics

Icon designgrammar for graphics icons pictograms signs infographics

Icon designmensen kinderen ouderen afbeelden op afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designmensen beelden icon pictogram bewegwijzering bord lift infographics

Icon designverbod ontkennen doorstrepen bord icon pictogram bewegwijzering infographics road traffic

Icon design

Icon design perspectief 3-d 3-dimensionaal bewegwijzering bord icon pictogram bord infographics

Icon designpijl richting icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designwater afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designconcreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designboot aanleggen in haven afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Icon designverkeersbord spoorwegovergang pictrogram

Icon designverzamelplaats calamiteiten bord icon pictogram

Icon designspookrijden verkeersbord pictrogramBehalve een grammar voor graphics ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.