Waarom vergeten reizigers uit te checken met de OV-chipkaart?

Waarom reizigers uit-checken vergeten. Antwoorden en oplossingen van de psychologie, voor nu en de toekomst.


  
 1 Waarom vergeten reizigers?

De reiziger heeft veel aan zijn hoofd

In het werk­geheugen van de reiziger zit bijvoorbeeld: over­stappen naar perron 4, nog een bloemetje kopen, aan de late kant dus opschieten en zorgen dat de portemonnee niet gerold wordt. Bovendien probeert informatie via de zintuigen in het werkgeheugen te dringen. De notenbar komt via de neus binnen. De notenbar wordt in het werkgeheugen hartelijk ontvangen omdat deze de honger kan stillen en zo de kans op overleven verhoogt. Iets wat de overlevings- of de voortplantings­kans niet verhoogt moet er dan uit, bijvoorbeeld uitchecken.Op een station is er dus meer kans op vergeten dan normaal.
 

1.2 Uitchecken bij het einde van de handeling

Als een mens klaar is met een taak dan stopt hij. Een mens zegt niet: Cancel nu het innemen van noten. De techniek moet vaak wel weten dat de mens stopt. Daarom is er de OK-knop. Vóór vertrek een kaartje kopen, dat snapt de reiziger en dat is hij gewend. Enige tijd ná het uitstappen de techniek vertellen dat de reis afgelopen is, dat is de reiziger niet gewend. slim en vergeet het informatie over afgesloten taken. Dat heet het

Het werkgeheugen wordt vaak vergeten:


Psychologie leren werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Icon designvoorkant of zijkant afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

skimmen pasfraude NS automaat beleving openbaar vervoer

bewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

Rekenen en werkgeheugenwerkgeheugen vergeten onthouden stm

Naar top.2 Wat bevordert
het vergeten?

2.1 Stress

Tijdens een reis is er stress. 87% van de reizigers verwacht bij het reizen met een kaartje uit de automaat nooit problemen bij controle. Heeft de reiziger een OV-chipkaart dan zakt dit percentage naar 48% Stress verlaagt de capaciteit van het werkgeheugen fors. De verwachting dat er problemen kunnen komen doet de stress toenemen en de capaciteit van het werkgeheugen afnemen. Met de OV-chipkaart is er meer kans op vergeten, bijvoorbeeld vergeten uit te checken, dan met een papieren kaartje.
 

2.2 Consistentie

Uitchecken moet de reiziger soms ook bij overstappen (naar een andere vervoerder). Sommige reizigers moeten in het weekeinde wel checken en op werkdagen niet. Door zulke inconsistenties kan de reiziger het uitchecken niet automatiseren en moet uitchecken een bewuste handeling blijven.De rempedaal bij auto's zit altijd in het midden. Daarom zullen automobilisten zich voor het remmen nooit afvragen waar de rempedaal nu weer zou kunnen zitten. De kennis zit zelfs niet meer in het werkgeheugen maar is geautomatiseerd tot in de benen.Door soms wel en soms niet uitchecken neemt de kans op vergeten toe. Dat is niet alleen zo tijdens het wennen maar altijd.
Naar top.3 Hoe vaak vergeten reizigers check-out?

Hoe vaak reizigers de check-out vergeten is niet precies te bepalen. Niet uitchecken komt niet altijd door vergeten. Soms vergeet de reiziger de check-out opzettelijk omdat dat goedkoper reist. Soms vergeet de reiziger uitchecken omdat hij niet weet of niet begrijpt dat hij moet uit-checken. Een betaalpas voer je toch maar één keer in. Maar er zijn wel veel aanwijzingen die een idee geven.
 • Als je OV-chipkaarthouders die in en uit moeten checken vraagt een negatief punt op te noemen dan noemt 42% het vergeten uit te checken

 • De onderstaande homepage van NS laat zien dat reizigers uit-checken regelmatig vergeten.

 • Er bestond een www.vergetenuittechecken.nl.
 • Bij het opladen van de OV-chipkaart met de trein­kaart­automaat doet zich ook een werkgeheugen probleem voor. De reiziger moet de kaart eerst voor de automaat houden om deze in te lezen. Daarna laadt de reiziger op. Tot slot moet de reiziger de kaart wéér voor de automaat houden zodat de automaat het bedrag op de kaart kan zetten. Net als bij de check-out is hier ook sprake van een ongebruikelijke maar technisch noodzakelijke afsluitings­handeling. Uit onderzoek bleek dat 57% (n-60) deze second sweep vergeet


 •  De tag cloud op de homepage van NS laat zien dat de meest gestelde vragen gaan over het vergeten van het uit-checken.

    Alles bij elkaar zal 2% van de reizigers vergeten uit te checken.
  Naar top.  4 Hoe voorkom je het vergeten bij reizigers?

  Geheugen­vriende­lijk ontwerpen

  Als de reiziger vergeet uit te checken dan zegt hij wel: Stom, vergeten uit te checken, beter nadenken volgende keer. Vergeten is geen denk-probleem maar een onthoud-probleem. Reizigers die gehoorzaam ICT-systemen accepteren zeggen ook wel: Sorry, ik ben er nog niet aan gewend. Ook bedrijven die vinden dat hun reizigers zich aan moeten passen aan de techniek zeggen: Reizigers moeten gewoon nog even wennen. Dat reizigers niet aan uitchecken kúnnen wennen is na ruim tien jaar wel duidelijk.Uitchecken komt vanuit het lange­termijn­geheugen in het kortetermijngeheugen en kan daar altijd gemakkelijk uitgewipt worden. Dat heeft de reiziger niet in de hand. De enige optie is het werk­geheugen niet belasten.
    Zo weet de treinkaartautomaat inmiddels ook dat 57% van de reizigers na het opladen van de kaart vergeet deze nogmaals voor de lezer te houden. De automaat zorgt er nu voor dat de reiziger dit niet kán vergeten (). Hoe de automaat dat doet, is op elk NS station te zien.
   
  Ook het vergeten van de bestemmingscode werd bij de knoppen-treinkaart-automaat uit de jaren-negentig vóór implementatie onderkend en opgelost. De 2,83% bestemmings­code­fouten op de knoppen­trein­kaart­automaat verminderde tot 0,32% met een code die het werkgeheugen niet of nauwelijks belast Dat was eenvoudig en kostte niets door gebruik te maken van codes die gemakklijk in het geheugen passen (bijvoorbeeld 123), door aan te sluiten bij de bekende postcode en een door een controlecijfer toe te voegen.
   
  De bestemmingscodes op de automaat, zo gekozen dat het aantal werkgeheugenfouten zakte van 2,83% naar 0,32%.
  NS treinkaartautomaat B8060
  De automaat zoals deze tot omstreeks 2000 op de stations stond.

  Naar top.  5 Hoe voorkom je vergeten uit te checken niet?

  5.1 Thuis herinneren

  Het OV roept reizigers in kranten op het uitchecken niet te vergeten. Vergeten-uit-te-checken is geen lange­termijn­geheugen-probleem. De reizigers weten wel dat ze moeten uitchecken. Het effect van een oproep in kranten en langs snelwegen om niet vergeten uit te checken is vooral dat de niet-OV-reiziger denkt: Wat een gedoe dat OV tegenwoordig.

  5.2 Omroepen

  Omroepen als de trein het station inrijdt is goedkoop, gemakkelijk en lijkt klant­vriendelijk.Wel verhoogt omroepen de stress, verlaagt daarmee de capaciteit van het werkgeheugen en verhoogt daardoor de kans op vergeten uit te checken. Uit onderzoek blijk dat auditieve aanbieding van informatie inderdaad leidt tot meer vergeten dan visuele aanbieding van informatie ( Verder verhoogt omroepen de auditieve drukte.Omroepen gebruikt een professioneel vervoersbedrijf voor variabele en onverwachte informatie als een spoorafwijking en een extra stop. Als een vervoerder elk probleem met oproepen oplost komen reizigers aan twee oren te kort, vooral bij verstoringen.

  5.3 Fysiek dwingen

  Om de OV-chip-reiziger toch in het gareel te krijgen experimenteert het OV met sluizen.

 • Een belangrijk voordeel van e-systemen is dat er geen fysieke middelen meer zijn. Geen gesleep meer met zakken goud, geld, papier en grondstoffen. Met de sluizen gaat het OV terug naar de vijftiger jaren toen de reiziger met een fysieke papieren kaartje langs een fysiek loket moest om na een fysieke controle (gaatje in het kaartje knippen) het perron te kunnen betreden.

 • De sluizen zijn lastig voor de architecten van gebouwen en dienstregelingen. Als ze willen veranderen dan is er kans dat ze ook de sluizen moeten verbouwen.

 • De sluizen zijn ook lastig voor de treindienstleider. Als een defecte trein een perron blokkeert dan kan hij de volgende trein niet naar een ander perron sturen omdat de reiziger door de sluizen niet of moeilijk naar dat andere perron kan.

 • Sluizen en poorten zijn gebruikelijk wanneer psychologische middelen niet mogelijk zijn zoals bij voetbalsupporters en koeien.

 • Een intercity heeft zo'n 600 zitplaatsen. Op een ondergrondsstation als Schiphol staan er altijd wel twee. Sluizen zijn lastig voor vluchters. Stel er is brand. Wat is dan het aantal doden bij de poortjes-oplossing en wat is het aantal doden bij de alleen-paaltjes-oplossing? • Waar zit de (gele) noodknop voor deze poortjes om uit Metro-station Blaak te komen?
  Links, áchter het poortje tegen de muur.

  Het is voor vluchters te hopen dat deze OVchippoortnoodknop in station Blaak gerepareerd is wanneer zij deze nodig hebben.

  5.4 Uitchecken in een winkel­centrum?

  Bij treinen is het goedkoper elke uitgang van een station een paal te geven dan elke uitgang van alle treinen. De kans op vergeten neemt dan wel toe zoals op dit plaatje te zien is. De lekkere hapjes rechts op het plaatje worden onmiddellijk in het werkgeheugen toegelaten omdat eten betekent overleven. Ook de roze NS-marketing­mede­werkers in het midden maken een redelijke kans om binnen te komen wanneer zij de kans op voortplanting kunnen vergroten. Is honger en voortplanting geen probleem dan kan de tijdschriftenwinkel links culturele behoeften bevredigen. De uit-checkpalen verliezen het van de miljoenen jaren oude overlevings- en voortplantingsprocessen.Bovendien zijn de palen op het plaatje van Hoog Catharijne onzichtbaar door reizigers. Maar dat is op te lossen met de tekst Uitgecheckt? vlak boven de hoofden van de menigte.
   
  Bron: Utrecht CS, richting Hoog Catharijne, 2013.
  Naar top.  6 Hoe kun je vergeten uit te checken wel voorkomen?

  6.1 Uitchecken bij het uitstappen

  Hoe dichter het uit-checken bij het eind van de reis zit, hoe kleiner de kans dat de reiziger de uitcheck vergeet . Uitchecken bij de uitgang van het voertuig is de beste plek.Bij bussen is het goedkoper elke uitgang van een bus een paal te geven dan elke halte. Bij treinen ligt die verhouding omgekeerd. In Utrecht checkt de reiziger uit in een winkelcentrum, enige minuten na het psychologische einde van de reis.

  6.2 Controleren bij de paal

  De paal gedraagt zich menselijk en vriendelijk met teksten als Welkom en Goede reis. Dit soort vermenselijkingen zijn ongewenst. Vaak verbergt vermenselijking het ontbreken van noodzakelijke functionaliteit. Zo laat de ovchipaal in het midden of de reiziger nu wel of uitgecheckt is.Mocht het uitchecken na het stillen van de honger weer in het werkgeheugen komen dan kan de reiziger niet controleren wat zijn checkin status is. Is de reiziger ingecheckt en bij wie?
    Wanneer de reiziger binnen enkele minuten weer checkt, bijvoorbeeld omdat hij door verstoringen in de treindienst afziet van de reis of omdat hij vergeten dat hij al gecheckt heeft, dan zou het OV-chip-systeem zich af kunnen vragen: Wat gek, reisafstand: 0 meter, reistijd 10 seconden, wat zou er aan de hand kunnen zijn? Het OV-chip-systeem kan weten dat er een probleem is maar houdt gewoon zijn mond. De reiziger checkt binnen enkele minuten weer uit. De paal weet ook niet of de reiziger in- of uitgecheckt is. De paal doet niet wat afgesproken is (uitchecken), zegt niet waarom hij ongehoorzaam is en zegt niet wat de reiziger moet doen (na enkele minuten weer checken of bij een andere paal checken).

  6.3 Mailen

  De OV-chipkaart is een e-systeem. In een e-systeem kun je makkelijk en goedkoop mailen. Je kunt een mail sturen zodat de reiziger óók weet dat hij vergeet uit te checken. In 2016, 11 jaar na de introductie van de OV-chipkaart kondigt NS aan een mailtje te sturen. Psychologisch gezien is feedback nodig omdat de reiziger dan beter reisgedrag kan leren. Verder zou je het onfatsoenlijk kunnen vinden dat je niet over fouten communiceert maar wel stiekem een boete incasseert.

  6.4 Smart

  Smart 1
  Het systeem weet dat de reiziger vergeten is uit te checken en het systeem weet dat de vergeter weer voor zijn paal staat voor de volgende reis. In plaats van dommertje te spelen zou de paal over een gemaakte fout kunnen beginnen. De paal zegt: Piep piep piep. en het scherm zegt: Vorige keer uitchecken vergeten. In dit station vergeten? Ja, check dan nogmaals in. Neen, loop maar door, we mailen wel.
  Smart 2
  Het systeem zou naar recente reizen van de reiziger kunnen kijken. Dan blijkt dat de reiziger op vrijdag meestal naar Nijmegen gaat. Voor de hand ligt dan een mail als: Bij geen tegenbericht gaan we maar weer uit van Nijmegen.

  6.5 Eerlijk en interessant

  Nu krijgen reizigers die niet uitchecken een boete. Je kunt ook reizigers die niet vergeten uit te checken een niet-vergeten-uit-te-checken-bonus geven. Voor de winst van het vervoersbedrijf hoeft dat niets uit te maken. Een interessante vraag is waarom het OV de essentie van zijn systeem, het uitchecken, bouwde op een van de onbetrouw­baarste en onbeheersbaarste functies van de mens, en daarbij geen eenvoudige en goedkope geheugenondersteuning geeft.
  Naar top.  7 Niet alleen uitchecken

  Tot zover het uit-checken. Er is psychologisch gezien meer te zeggen over de huidige OV-chipkaart.

  7.1 Overstappen

  xHet logo van de OV-chipkaart suggereert bij één trip, met meer overstappen: inchecken aan het begin van de trip en uitchecken aan het eind van de tripx Uit- en inchecken bij overstap binnen dezelfde vervoerder kan leiden tot een duurdere reis.

  7.2 Kaartje kopen

  Volgens het OV is de OV-chipkaart, één kaart voor heel Nederland.

  7.3 De woorden

  Het woordgebruik van het OV-chip-systeem is jargon, onjuist, onbegrijpelijk en beschrijft het technische en administratieve OV-chip-systeem. Hieronder wat voorbeelden.
   

  Context ⇵

  Lang. ⇵

  Unclear word ⇵

  Why unclear ⇵

  Clear word ⇵

  Why clear ⇵


  Transp. pub. ovchipAccount registreren.

  Uw OV-chip beheren via Internet.
  [Control your OV-chip using the Internet.]
  Familiar terms.


  Transp. pub. ovchipBasistarief [basic fee].

  Instapkosten. Vaste (reis)kosten, opstaptarief,
  startgeld, starttarief, begintarief. [starting fee]
  User action related.


  Transp. pub. ovchip  Geschatte reiskosten.
  Afrekening vergeten.[Estimated travel costs.]


  Transp. pub. ovchipCheck-in.

  Voorschot betalen [prepayment].Common meaning for passengers.


  Transp. pub. ovchipCheck-out.Uncommon meaning for public transport bus and train passengers.Afrekenen [(final) payment].That is what happens.


  Transp. pub. ovchipControle.[Check.]

  Conducteur (heeft kaartje gezien).
  [Guard (checked your ticket).]
  That is what happenend.


  Transp. pub. ovchipCoulance. [Indulgence.]

  Vergoeding (voor fout vervoerder).
  [Compensation mistake of company.]


  Transp. pub. ovchip

  Error: the passenger does not announce his arrival as in a hotel or airport.

  Compatible with user task action: prepaying.


  Transp. pub. ovchipInstaptarief [entrance fee]. ...

  Instapkosten [entrance costs].That is what the meaning is.


  Transp. pub. ovchip  Using Internet.


  Transp. pub. ovchip  Gekocht product
  op ovchipkaart zetten.
  [Put the product you bought on your card.]
  Task action of the passenger.


  Transp. pub. ovchip  (Reis)tegoed verhogen [increase debit].
  Opwaarderen [upgrade].
  Contante storting [cash payment].
  Automatische storting [automatic payment].


  Transp. pub. ovchip

  No passenger payment actions.
  Technology (chip) independent.


  Transp. pub. ovchipProduct activeren [activate product].

  Product op de ovchipkaart zetten.
  [Put the product you bought on your card.]


  Transp. pub. ovchipReishistorie [Travel history].

  Gemaakte reizen/trips [Trips made.].


  Transp. pub. ovchipReizen op saldo [debit travelling].

  Prepaid (payer).Known concept (prepaid phone payer).


  Transp. pub. ovchipTransacties.

  Betalingen [payments].That is what the passenger did.


  Transp. pub. ovchipVaste voet [fixed level].

  Instapkosten. Vaste (reis)kosten, opstaptarief,
  startgeld, starttarief, begintarief, [starting fee].


  18 woordanalyses gevonden voor: "ovchip".
  Naar top.  8 Niet alleen OV-chipkaart

  De reiziger heeft niet alleen te maken de OV-chipkaart maar ook met reisinformatie en verstoringen.Als elk detail van die systemen ook 2% nodeloze fouten bij reizigers geeft dan neemt het aantal probleemloze reizen sterk af.
  Naar top.  9 Naar 1950 of naar 2050

  Het Nederlandse public design stond internationaal zeer hoog aangeschreven.De NS introduceerde als eerste opvallende en goed zichtbare gele treinen, een revolutie was dat toen. Polderend konden de vele Nederlandse vervoerders één papieren strippenkaart voor heel Nederland bieden. Het Nederlandse mooi-maak-Design geniet wereldwijd waardering. Het Nederlandse goed-in-gebruik-Design staat bij mondiale professionals hoog aangeschreven. We hadden jarenlang het beste papiergeld ter wereld, we zijn de beste bewegwijzeraars van luchthavens en de Nederlandse belastingbetaler kan zeer goed communiceren via Internet.Nederland is naar mijn idee een van de weinige landen ter wereld die een succesvolle en moderne OV-e-card kan realiseren.
   Door commotie in politiek en media over de ontwerpfouten van de OV-chipkaart, verdwijnt het zicht op wat de OV-chipkaart had kunnen worden. Een goed betaalsysteem dat interacteert met de reiziger, bijvoorbeeld via check-in/out palen. Vervoerder en reiziger werken zo samen, om te komen tot een efficiënt en goedkoop vervoersproces. Deze experimentele check-in/out paal laat iets dergelijks zien. De discussie over de OV-chipkaart zou dáárover kunnen gaan. ov-chip incheckpaal toekomst Volgende keer later vertrekken is goedkoper (groene euro-pijl gaat omlaag) en sneller (groene betrouwbaarheidspijl gaat omhoog).
    Met e-techniek wordt het mogelijk met reizigers te communiceren wanneer zij onderweg zijn.

 • maar reizigers vertellen hoe het OV veiliger te maken: Op de paal is nog wel ruimte voor een sticker met uitleg over deze functie.

 • Zegt de reiziger zich nog steeds onveilig te voelen dan kan het OV nog een stapje verder gaan: Als u de kaart 2 seconden voor de lezer houdt (de letter ’T’ van terrorist), dan komt ook de ME.

 • Ook kan de reiziger zo zijn OV-chipkaartproblemen oplossen. Met multiclicks bijvoorbeeld: twee keer kort na elkaar scannen (de letter ’i’ in morse) zegt de reiziger: Ben ik nu wel of niet ingecheckt en bij wie?
 • Dit alles kan zonder aanpassing van de hardware. Voor een ’smart’ e-system moeten de morse piepjes een fluitje van een cent zijn. Er zijn meer toepassingen van dergelijke interacties tussen burger en publieke systemen.
  Meer voorbeelden van ongemerkt gedetailleerd informeren:

  toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

  GUI and webvisuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

  bushalte hulp alarmeren

  geldov-chipkaart check-out check-in

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  eurocheque betalen

    Vroeger maakte de reiziger met de vervoerder vóóraf de afspraak het De huidige OV-chippaal verbergt betalingen en boetes met Met OV-chiptechniek kan de vervoerder professioneel, op basis van het reisgedrag tot dan toe aangeven wat de korting de volgende keer voor déze reiziger zal zijn: Uw volgende reis binnen 4 weken is gratis. De vervoerder kan zo de reiziger verleiden meer te gaan reizen. De reiziger kan het uitgespaarde geld gebruiken voor overleven en voortplanten. Dán wordt de OV-chip-paal een serieuze concurrent voor de notenbar.
  Naar top.  Literatuur

  Baddeley, A., (1987).Working memory Oxford psychology series no. 11. Oxford: Clarendon Press.

  Forum, (2009A). 3334MMI test ET 2006 Het laden van de reizen op saldo propositie Amersfoort: Forum.

  Forum, (2009B). 3255 MMI test ET 2006 Het opladen van een OV-chipkaart Amersfoort: Forum.

  Hebb, D.O., (1949). The organization of behaviour New York: Wiley.

  Hoopen, G. ten, Wolters, G. & Flores d'Arcais, (1989). Rekenen, In: van Leyden, Psychologische functieleer, 1989.

  Leyden, J. van, (1989). Psychologische functieleer, Deventer: Van Loghum Slaterus.

  Miller, G.A., (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. The Psychological Review. Vol. 63, p. 81-97.

  Vroemen, M., (1988). Bestemmingen op treinkaartautomaten Eenknopsbediening of numeriek codesysteem. Utrecht: NV Nederlandse Spoorwegen, Pz 2.4. /CAE, stage verslag.

  Naar top.

  Meer denkpsychologie voor public info design


  Public infowayfinding signing

  Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infodesign company logo icon pictogram

  Public infodesign company logo aegon icon pictogram

  Public infosignposting wayfinding signing arrows

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infowayfinding signposting signing

  Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

  Public infocovid-19, corona

  Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info public transporttrain ticket vending machines

  Public info public transportNaming public transport lines for passengers

  Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

  Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

  Public info public transportmarketing company identity

  Public info public transport

  Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

  Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

  Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

  Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

  Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

  Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

  Public info road trafficother train accidents level crossings

  Public info road trafficNaming ring roads

  Public info road trafficcar park indicators

  Public info road trafficwrong way driving traffic signs

  Public info road traffictom tom navigatie auto planning

  Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

  Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

  Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic  Naar top.  Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.