Historie en toekomst van dynamische OV-vertrektijdenborden

  
 Wat zijn de verschillen tussen het linker en het rechter bord?dynamisch informatie paneel openbaar vervoer
Kenmerken het huidige vertrekbord zijn:
dynamisch informatie paneel openbaar vervoer Kenmerken van een vertrekbord dat uitgaat van de reizigers zijn:

Van aandachtsloos ... Om te overleven zoeken de ogen van de reiziger afwijkingen. Dit blauwe treinenbord stuurt de aandacht direct naar de informatie met het meeste helderheidscontrast. Linksboven is dat de actuele tijd.

In het midden gaat de aandacht naar het witte veld met de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo van één van de vervoersbedrijven van de treinen die op het bord staan.
logo thalys
 
De marketing trekt op deze wijze de aandacht van de reiziger om vervolgens een positieve beleving te creëren met een mooie grafische voorstellingen (Logo) en mooie woorden (Thalys). Het doel van deze positieve company en product identity associatie in de reisinformatie is grofweg: de reiziger moet vrolijk lachend een vertraagde smerige trein uitstappen.Visuele technieken als helderheids­contrast kan men ook gebruiken om de reis voor de reiziger efficiënt te maken. treinenaanwijzer, halaanwijzer, amsterdam centraal station
 


 • betere presentatie van treinen die op het punt staan te vertrekken zodat de reiziger zijn trein net wél haalt,


 • voor

  Je krijgt dan een heel ander bord:
 • Naar top.  ... naar aandachtsturing De borden sturen de aandacht met kleur. Er zijn grofweg vier aandachtsniveaus.


  Task, control of attention and colour

  Levels of attention

  No disturbances,
  all is as usual and required
    Some disturbance Serious disturbance,
  look here NOW and decide what to do NOW.
  No corrective action performed or too late,
  disaster occurred, game over, try other solution

  Colour


  Standard colour,
  e.g. black characters (on white background).

   
  Yellow
  Conspicuous, no strong alerting value. Aide de memoire.
  Yellow characters
  Yellow characters on a light background might have a too low luminance contrast to be readable and conspicuous. In that case a yellow background might be chosen.

  Orange Orange has alerting value: decide now (as orange for traffic lights: decide now: brake or increase speed.)

  Red
  Red is unconspicuous for the human eye, so high luminance contrast (on light background dark red characters, on dark background light red characters).


  Action of the user


  No action.
   

  Action required shortly,
  prepare.


  Action NOW!  Action too late,
  game over.

  OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

  More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie

  Train passenger

  No delays, platform changes. Departure in 15 min, sufficient time for coffee.
    Train passenger

  Delay, change of platform. More/less stops than ususal.
  Train passenger
  Action: Train departing in 30 seconds (half decreasing circle), no time for coffee. RUN!
  Train passenger
  Train left without you. Find other train, go by car.
  Teacher
  Proceed to next subject to learn;
  Teacher
  Remedial action for the yellow subject.
  Teacher
  Call student; next time test in an earlier phase.
  Teacher
  Stop this course for this student.

  Overview of several dimensions of learning goals and student’s performance (small colored squares).
   

  De km-teller van de toekomst: Een technische teller van kilometers of informatie voor het denken van de bestuurder bij het uitvoeren van zijn speed control taak. Vooral bij de zelfrijdende auto is het in de gaten houden van de techniek van belang.

  Klik voor meer daarover.
  Train driver

  Maintain speed.

  Train driver

  Prepare for braking, approaching red signal.
  Train driver

  Brake now!
  Train driver

  Safety system now applies the brakes.
  Meer voorbeelden van sturing van de aandacht.
  s
  Naar top.  Van tijd van vertrek ...
  naar tijd tot vertrek
  Wat informeert reizigers nu het best, afteltijd of vertrektijd?
   
  Aantal handelingen

  Het aantal zoek-, lees-,  en rekenhandelingen is bij aftellen minder.

  Handelingen bij tijd van vertrek

  Handelingen bij tijd tot vertrek

  De vertrektijd zoeken en lezen (vier cijfers).

  De afteltijd zoeken en lezen (maximaal 2 cijfers, bij een digitale presentatie).

  De actuele tijd zoeken en lezen (vier cijfers).

   

  De betrouwbaarheid van de actuele tijd bepalen (loopt die klok gelijk?).

   

  In het kortetermijngeheugen berekenen hoeveel tijd er nog over is.

   

  Vertragingsinformatie zoeken en lezen.

   

  In het kortetermijngeheugen de berekende resttijd corrigeren.

  Resttijd zien.

  Afstand tot bus schatten, loopsnelheid berekenen.

  Afstand tot bus schatten, loopsnelheid berekenen.

  Besluiten: bus of koffie halen.

  Besluiten: bus of koffie halen.
  Minder handelingen levert niet alleen tijdwinst op maar theoretisch ook zo'n 10% lees-, onthoud- en rekenfouten. Voor een reiziger kan het zicht slecht zijn (o.a. regen/zon/mist), de leesbaarheid minder dan normaal (o.a. door gebruik van techniek met een laag contrast), de informatie is niet optimaal gepresenteerd (o.a. voorloopnullen en uitlijning) en is er stress. Het gemiddelde percentage van 10% ligt dus waarschijnlijk hoger. Daar komt nog bij dat reizigers zich niet bewust zijn van deze fouten en de vervoerder de schuld zullen geven:Zie je wel, er gaat altijd wat mis.
  Onderzoeksresultaten

  Uit een onderzoek van ons bleek dat proefpersonen8seconden nodig hebben om te bepalen wanneer een trein vertrekt bij een vertrektijd. Bij een afteltijd is minder tijd nodig:-25% (n observaties:35). Bij ervaren proefpersonen (bij de derde trial) is het verschil groter. De tijd neemt af met-50%.
  Een ander onderzoek gaf vergelijkbare resultaten.


  Human performance with:

  Time of dep.
  Time to departure
  94%
  0%
  6%
  13,0
  17


  ?

  sec
  n
  97%
  0%
  3%
  7,0
  17
  Praktische overwegingen

  Bruikbaarder dan deze 16 tekensvoor vertrekt omzijn drie tekens die weergeven hoe hard hij moet lopen om de aansluiting te halen.


  Bruikbaarder want: minder waarnemen, minder rekenen, meer nét wel gehaalde treinen, minder nét niet gehaalde treinen en 80% minder beeldschermruimte (c.q. kleinere, goedkopere en eenvoudiger in bussen te plaatsen beeldschermen).
  Je kan zeggen: Laat die computers maar klokkijken en rekenen. Geef de reizigers het resultaat zodat hij sneller en zekerder weet dat hij moet rennen om zijn trein te halen.
  Naar top.  Van reisinfo op papier ... De lay-out van dynamische borden van het OV is dezelfde als de lay-out voor reisinformatie die op papier gedrukt is. Het OV gebruikt de mogelijkheden van het dynamische middel niet.
   
 • De breedte van de kolommen is vast, zoals op papier. De vaste kolombreedte staat op het kader van het scherm.

 • Hetzelfde geldt voor de regels: per voertuig één regel. Een voertuig kan niet méér regels krijgen. Bij verstoringen is er meer informatie en heb je per voertuig meer ruimte nodig.

 • Vaak geeft het dynamische paneel nog de tijd van vertrek. Op papier kan dat niet anders. Dynamische panelen kunnen tijd tot vertrek geven.
 • dynamisch informatie paneel openbaar vervoer busstation ede wageningen Fixed dynamische bussen- en treinenlijst

  Bron: Busstation Ede-Wageningen, 2011.


 • In een systeem met statische borden zijn perronnummers noodzakelijk. Rechts is zien waar dat toe leidt.
 • dynamische perroninformatie, perronnummer Het scherm zegt: Trein naar Heerlen spoor 5.De reiziger moet spoor 5 zoeken en daarna de pijl die bij spoor 5 hoort. Een dynamisch bord kan gewoon zelf de links-af-pijl tonen.

 • En dan het lastige voor naar ... en - achter ... naar - probleem van gesplitste treinen en het lastige achterste deel rijdt niet verder dan ... -probleem. De locomotief kan onzichtbaar zijn, de trein kan kopmaken en vertrekken in de richting waarvan hij gekomen is, in Rotterdam vertrekt de trein naar Utrecht niet in oostelijke richting maar van Utrecht af, naar het westen.
 • Bij de meeste treinen ziet de voorkant er net zo uit als de achterkant. Met statische middelen zoals rolband- en palet-aanwijzers is dat niet op te lossen.
  rolband cta treinaanwijzer perron
  Rolband-treinaanwijzer
  cta gesplitst trein probleem perronaanwijzer
  Aanvankelijke presentatie van een gesplitste trein.
  cta gesplitst trein probleem perronaanwijzer
  Verbeterde presentatie van een gesplitste trein.

 • En dan het vergelijkbare (IC) vertrekt later maar komt eerder aan (dan stoptrein) probleem .... Met statische middelen zoals rolband- en palet-aanwijzers is dat niet op te lossen wanneer er verstoringen zijn en reizigers zich dit juist afvragen.
 • Naar top.  ... naar dynamische info.
  Een nieuwe techniek gebruiken alsof je nog steeds met de oude techniek werkt, komt meer voor bij moderne hulpmiddelen. Vroeger schoven witte­boorden­werkers met hun handen papieren mappen over hun statische bureaublad.

  Verschil is wel dat het bureaublad niet meer van hout is maar virtueel. Sommigen noemen dit een ziekte: het horseless carriage syndrome .
  In het denkmodel van het OV is een beeldscherm een glasplaat is met daar achter een rol papier met tekst. Zonder dit behang-denkmodel komen nieuwe mogelijkheden in zicht. Daarmee wordt de informatieverwerking sneller en foutlozer. De borden worden kleiner en goedkoper.

 • De breedte van de kolommen kan variabel zijn en afhankelijk zijn van de breedte die nodig is voor de informatie die op dat moment op het bord staat. Daardoor kunnen de borden kleiner (en goedkoper) zijn.

 • Op een dynamisch bord kan een bestemming meer regels krijgen. Met name bij verstoringen is dat gewenst.

 • Sommige informatie kan aangesloten op het bord staan, zoals informatie die geen zoekingang is. Aansluiten spaart ruimte en verkleint de kans op mismatches.
 • Een dynamisch bord kan reizigers-afhankelijke informatie tonen, zoals richtingen (in plaats van perronnummers).

 • Met dynamische borden is het splitsprobleem eenvoudig op te lossen doordat het bord kan weten in welke richting de reiziger kijkt. Het bord kan dus spreken van: de treindelen voor u en van de treindelen achter u.

 • Ook het vertrekt eerder maar komt later aan bij verstoringen-probleem is eenvoudig op te lossen door een computer enkele getallen te laten optellen en aftrekken: IC van 15:10 naar Utrecht komt nu eerder aan dan Stoptrein van 15:00 naar Utrecht.
 • Het tonen van de vertrektijd is gebruikelijk op statische media omdat vertrektijd vast is. Dynamische media kunnen de tijd tot vertrek. Zij kunnen dit bovendien grafisch doen en zo dat op grote afstand zichtbaar is dat de trein nog wel gehaald kan worden maar dat de pas dan wel versneld moet worden.

 • OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

  More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie

 • Tot zover stuurt het OV de dynamiek. Ook de reiziger kan de dynamiek sturen. Een druk op de knop van een bushalte laat blinden horen wat het op het paneel staat. Zonder aanpassing van de hardware kan de wachtende reiziger de volgende informatie sturen.
  1 press: lees de tekst, voor slechtzienden.
  3x press kort: scroll, de hele dienstregeling van deze lijn, bv. de laatste verbinding wordt getoond.
  3x press lang: overstappen tonen.
  Ook maakt dit mogelijk:
  3x kort, 3x lang en 3x kort (SOS dus in morse). Een stikker met deze tekst op een bushalte zal het veiligheidsgevoel van reizigers en de pakkans van criminelen verhogen.


 • Naar top.  Van treinen ... Treinenvertrekborden

  Vertrektijdenborden tonen meestal een vliegtuig, trein, bus of metro per regel:
  dynamisch elektronisch openbaar vervoer vertrektijden bord parijs

  Computer-operated treinenborden, net als man-operated treinborden landschaps­oriëntatie. De stationschef kan dan gemakkelijk bij de bovenste regel.
  dynamisch elektronisch openbaar vervoer vertrektijden bord Utrechtdynamisch elektronisch openbaar vervoer vertrektijden bord Amsterdam ArenA
  dynamisch elektronisch openbaar vervoer vertrektijden bord Ede Wageningen dynamisch elektronisch openbaar vervoer vertrektijden bord brussel midi
  dynamisch elektronisch openbaar vervoer vertrektijden bord Londen PaddingtonTreinenbord, treinen niet per regel maar per kolom,Londen Paddington, vorige eeuw.
  Naar top.  ... naar bestemmingen.

  Een bestemmingenbord geeft dezelfde informatie als het gebruikelijke treinen- en bussenbord. Bestemmingen­borden zijn goedkoper en de reizigers presteren aanzienlijk beter.Bovendien vindt 85% van de reizigers dat.De 15% reizigers is het daar niet mee eens en vindt het treinenbord beter. Deze reizigers geven bij de motivering van hun beleving een onjuiste argumentatie (treinenbord geeft meer informatie en is beter te zien).Er is ook een argumentatie die op zich juist is: Het treinenbord geeft richtingen en tussenstations. Maar die informatie is vooral relevant voor de treindienstleider en de machinist. Verder was de zoektijd van deze anders denkenden op het treinenbord dat ze prefereerden 33% langer.


  Bestemmingenvertrekborden:

  openbaar vervoer vertrektijden bord schiphol
  Dit bord hing ooit op Schiphol.


  openbaar vervoer vertrektijden bord warschau
  Hand bediend bord Warschau


  openbaar vervoer-barometer beleving vragen
  Experimenteel ontwerp.


  Naar top.  Van paternalisme ...
  naar reizigers die zelf beslissen
  Vertrektijden zijn natuurlijk onzeker wanneer er vertragingen zijn, maar er is ook onzekerheid wanneer er geen vertragingen zijn.

 • Wanneer het bord de vertrektijd tot op minuten toont dan is er een marge van 59 seconden. Dat is vrij veel voor een reiziger die dagelijks dezelfde rit maakt of op het punt staat zijn trein te missen.

 • In een intermitterend voertuigvolgsysteem is de aankomsttijd van een trein die stil staat direct achter een sein, gelijk aan de aankomsttijd van een trein die 1500 meter verder met 180 km/h het volgende sein passeert.

 • Draadloze intermitterende systemen kunnen een bus missen of kwijtraken.

 • Het traditionele papieren jaardienst­regelings-denken is nu nog wel de basis voor reisinformatie maar drijft steeds verder af van de werkelijkheid van de dienstregeling. Meer technische mogelijkheden en hogere eisen leiden tot meer flexibiliteit in de dienstregeling, zoals een extra trein, een extra stop of een bus in plaats van een trein omdat het spoor tegenwoordig niet meer onderhouden wordt terwijl de treinen gewoon door rijden.
 • De belevingsaanpak is voor de vervoerder paternalistisch en gemakkelijk. Volg de borden en de omroep en alles zal goed komen beste reiziger.

  Volgens de handelingsaanpak moeten vervoerders onzekerheid in de dienstregeling niet negeren maar presenteren. Reizigers moeten onzekerheid accepteren. De vervoerder roept om dat deze trein met een lage dienstregelings­zekerheid moet wachten op een trein met een hoge zekerheid. Dit conform de afspraken en de verstrekte reisinformatie, zoals in het voorbeeld rechts.

  Tijdens verstoringen kan de reiziger met zekerheidsaanduidingen zelf goed beslissen wat te doen: een lange maar zekere omweg of de reis maar opgeven. Bij een onverstoord vervoer is zekerheidsinformatie ook nodig omdat de reiziger dan zelf het risico neemt van een negatieve emotionele beleving door keuze waarvan hij wist dat de kans op vertraging hoger is. Om met Nietzsche (in Visser, 1998) te spreken, helpt de vervoerder de reiziger zo de dwalingen van zijn beleving te ontdekken.

  openbaar vervoer-barometer beleving vragen
  Treinenaanwijzer met onzekerheidsinformatie.
  Bron: Experimenteel demo-ontwerp, Verhoef, 2008.
  Naar top.

  Meer denkpsychologie voor public info design


  Public infowayfinding signing

  Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infodesign company logo icon pictogram

  Public infodesign company logo aegon icon pictogram

  Public infosignposting wayfinding signing arrows

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

  Public infowayfinding signposting signing

  Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

  Public infocovid-19, corona

  Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info public transporttrain ticket vending machines

  Public info public transportNaming public transport lines for passengers

  Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

  Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

  Public info public transportmarketing company identity

  Public info public transport

  Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

  Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

  Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

  Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

  Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

  Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

  Public info road trafficother train accidents level crossings

  Public info road trafficNaming ring roads

  Public info road trafficcar park indicators

  Public info road trafficwrong way driving traffic signs

  Public info road traffictom tom navigatie auto planning

  Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

  Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

  Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic  Naar top.  Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.