Historie en toekomst van perron- en halte-OV-vertrektijdenborden


OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie

  
 1 Wat zijn de verschillen tussen de huidige borden en de borden in de toekomst?

Kenmerken van het huidige haltebord zijn: dynamisch informatie paneel openbaar vervoer dynamisch informatie paneel openbaar vervoer Dit halte/perron-bord gaat uit van de reiziger. De kenmerken zijn:

Naar top.


2 Van vertrektijd naar ...

Computers, techniek en hemellichamen gaan uit van een fysieke tijdschaal met als nulpunt een bepaalde stand van hemellichamen en de geboorte van Jesus. De tijd van vertrek is vast en dat is nodig bij statische middelen. Op papier kun je niet tijd tot vertrek tonen. Het dynamische perronbord rechts toont tijd van vertrek. dynamisch informatie paneel openbaar vervoer

... tijd tot vertrek

Psychologisch is uitgaan van de mens. Dan is nu het nulpunt. Rechts een bord dat daar van uitgaat.
x
Naar top.3 Van fysische tijd naar ...

Computers, techniek en hemellichamen houden van regelmaat. De aarde gaat niet ineens sneller draaien.Het dynamische perronbord rechts is als een hemellichaam. Onverstoord verspringt het eens per minuut. dynamisch informatie paneel openbaar vervoer

... psychologische tijd

De mens is een aanpasser en kan wel versnellen in inzoomen. Juist handelen in de laatste minuut voor vertrek kan de reiziger een uur schelen. Een uur voor vertrek is een minuut voor de reiziger niets waard. Een minuut voor vertrek kunnen enkele seconden de reiziger een uur schelen. Bij een uurdienst is het verschil tussen de trein net wel halen en net niet halen 60 minuten. Daar komt in Nederland nog bij dat het blok-beveiligingssysteem maar tot op 1500 meter weet waar de trein zit. Bij een stop-door en 60kmh geeft dat een onnauwkeurigheid tot 90 seconden.Verder is de laatste minuut op te rekken door de tijd tot vertrek groter af te beelden zodat deze eerder te zien is en de reiziger eerder kan gaan rennen. Rechts daar wat voorbeelden van.

OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie

 
Overigens is de resttijd niet voldoende voor de reiziger om te bepalen of hij zijn trein nog kan halen. Ook de loopafstand tot zijn trein bepaalt zijn kansen. Deze zijn beter in te schatten door aan te geven hoe hard de reiziger moet lopen wil hij zijn trein nog kunnen halen.
Naar top.5 Van geografie naar ...Vertrektijdenborden tonen meestal een geografische routestrip:

... het alfabet

In een alfabetische lijst bestemmingen zoekt de reiziger zekerder en sneller dan in een geografische lijst. Dit geldt met name voor de doelgroep, namelijk reizigers die (geografisch) niet bekend zijn.Uiteraard is een geografische routestrip in het voertuig handiger dan een alfabetische zodat de reiziger kan anticiperen op het uitstappen.


Alfebetische routestrips
   6 Van aandacht ...

 
 dynamisch informatie paneel openbaar vervoer Op het bord staat dat deze trein niet naar Nijmegen gaat, terwijl hij dat normaal gesproken wel doet. Deze afwijkende informatie toont het bord zonder daar de aandacht naar te sturen.
Deze trein wordt gesplitst, de reiziger moet voor of achter instappen. Deze ongebruikelijke handeling krijgt geen aandacht.

De reiziger kan deze trein wel nemen maar hij moet wel extra bij betalen (bijzondere toeslag). Deze bijzondere handeling krijgt geen aandacht.

... naar aandachtsturing

Borden die rekening houden met de reiziger die sturen zijn aandacht, bijvoorbereld met kleur. Er zijn vier aandachtsniveaus.

Task, control of attention and colour

Levels of attention

No disturbances,
all is as usual and required
  Some disturbance Serious disturbance,
look here NOW and decide what to do NOW.
No corrective action performed or too late,
disaster occurred, game over, try other solution

Colour


Standard colour,
e.g. black characters (on white background).

 
Yellow
Conspicuous, no strong alerting value. Aide de memoire.
Yellow characters
Yellow characters on a light background might have a too low luminance contrast to be readable and conspicuous. In that case a yellow background might be chosen.

Orange Orange has alerting value: decide now (as orange for traffic lights: decide now: brake or increase speed.)

Red
Red is unconspicuous for the human eye, so high luminance contrast (on light background dark red characters, on dark background light red characters).


Action of the user


No action.
 

Action required shortly,
prepare.


Action NOW!Action too late,
game over.

OV-verstoringsinformatie kan niet (beter) want de OV-denk- en computersystemen gaan uit van een papieren jaardienstregeling. Dat spoorboekje kent geen verstoringen. Dit uitgangspunt is goed te zien op de huidige borden.

More, click and go to: OV kan reizigers geen verstorings’informatie geven, volgens de psychologie

Train passenger

No delays, platform changes. Departure in 15 min, sufficient time for coffee.
  Train passenger

Delay, change of platform. More/less stops than ususal.
Train passenger
Action: Train departing in 30 seconds (half decreasing circle), no time for coffee. RUN!
Train passenger
Train left without you. Find other train, go by car.
Teacher
Proceed to next subject to learn;
Teacher
Remedial action for the yellow subject.
Teacher
Call student; next time test in an earlier phase.
Teacher
Stop this course for this student.

Overview of several dimensions of learning goals and student’s performance (small colored squares).
 

De km-teller van de toekomst: Een technische teller van kilometers of informatie voor het denken van de bestuurder bij het uitvoeren van zijn speed control taak. Vooral bij de zelfrijdende auto is het in de gaten houden van de techniek van belang.

Klik voor meer daarover.
Train driver

Maintain speed.

Train driver

Prepare for braking, approaching red signal.
Train driver

Brake now!
Train driver

Safety system now applies the brakes.
      


Een afwijking, een vertraging wordt opvallend getoond, Utrecht CS, 1988.
Het gele lampje gaat knipperen wanneer de tram op het punt staat te vertrekken. Reizigers kunnen dan sneller gaan lopen en de knipperende tram kiezen wanneer meer trams naar hun bestemming gaan. Bron: Amsterdam CS, omstreeks 1990. Deze trein wordt gesplitst in Zwolle. Een deel gaat naar Groningen en een deel gaat naar Leeuwarden. Opdat dit de reiziger niet ontgaat heeft voor en achter de kleur rood.
    

Aandacht sturen in het dagelijks leven


Psychologie achter aandacht sturen.
Naar top.


Meer denkpsychologie voor public info design


Public infowayfinding signing

Public infohistory futur train and public transport ticket vending machines

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infodesign company logo icon pictogram

Public infodesign company logo aegon icon pictogram

Public infosignposting wayfinding signing arrows

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infopublic transport space structure wayfinding signposting

Public infowayfinding signposting signing

Public infobewegwijzering borden icons pictogrammen verdwalen

Public infocovid-19, corona

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transporttrain ticket vending machines

Public info public transportNaming public transport lines for passengers

Public info public transportpublic transport information on dynamic panels

Public info public transportcompany identity en marketing versus noodzakelijke reizigers informatie

Public info public transportmarketing company identity

Public info public transport

Public info public transportdelay announcement departure public transport dynamic indicator

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transporticonen pictogram beelden op verkoopautomaten

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

Public info public transport ovchipuser experience questionaire research

Public info public transport ovchipov-chipkaart in-checken out-checken

Public info public transport ovchipov-chipkaart check-out check-in

Public info road trafficTom Tom infographics car navigation

Public info road trafficother train accidents level crossings

Public info road trafficNaming ring roads

Public info road trafficcar park indicators

Public info road trafficwrong way driving traffic signs

Public info road traffictom tom navigatie auto planning

Public info road trafficverkeer vrachtwagen tachograaf rijtijden

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info waterwaypictogram muster station assemply point IMO ferry signing

Public info waterwayvaarweg verkeersborden aanleggen watersport

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road trafficNaar top.Behalve psychologie voor GUI en web ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.