/rekenen/literatuur.php
  

voorwaarden
Iben, G., (1971). Kompensatorische Erziehung. Analysen Amerikanischer Programme. München: Juventa Verlag.
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press.
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press.
Piaget, J. (1969). Zes psycho­logische studies. Deventer: Van Loghum Slaterus.
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Freudenthal, H. (1984). Didactical Phenomenology of Mathematical Structures. Dordrecht: Reidel.
Minskaja, G.I., (1977). De vorming van het getal­begrip gebaseerd op het leren van relaties tussen grootheden. In Parreren en Nelissen, Rekenen.
Parreren, C.F. & Nelissen, J.M.C., (1977). Rekenen. Teksten en Analyses Sovjetpsycho­logie 2. Groningen: Wolters-Noordhof.
Koster, K.B., (1975). De ontwikkeling van het getal­begrip op de kleuterschool. Een onderzoek naar de effekten van enkele trainningsprogramma's. Groningen: Verenigde Reproduktie Bedrijven.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.

tellend_optellen
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Eerde, H.A.A. van, & L.W.M. Verhoef, (1978). Analyse van het optellen en aftrekken op de basisschool. Pedagogische Studiën, vol. 55, pag. 354 - 367.
Verschaffel, L., (2022). Veertig jaar onderzoek over vraagstukken en contextopgaven: wat hebben we geleerd? Panama conferentie, 30 juni - 1 juli 2022, Zeist.
Berg, W. van den & Eerde, H.A.A. van, (1993). De veerkracht van het rekenrek. Tijdschrift voor nascholing van het reken-wiskundeonderwijs.
Jong, R. de, J. van Vugt & A. an der Schot, (1996). Kwantiwijzer voor leerkrachten. Een vorm van adaptief rekenonderwijs, trainingspakket - Cursistendeel. Tilburg: Zwijsen.
Vugt, J.M.C.G.van & Wösten. (2009). Rekenen: een hele opgave. Baarn: HB uitgevers.
Vermeulen, J.A., (2021). Diagnostic Mathematics Assessment in the Third Grade. Ipskamp.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press
Verhoef, L.W.M. (2009). Why designers can’t understand their users. Developing a systematic approach using cognitive psychology. Utrecht: Human Efficiency.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
De Waal, F.B.M. (2017). Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Amsterdam Antwerpen: Atlas Contact.
Parreren, C.F. van, & Carpay, J.A.M. (1972). Sovjetpsycho­logen aan het woord Leerpsycho­logie en onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff NV.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Landauer, T.K., (1962). Rate of implicite speech. Perception and Motor Skills. Vol. 15, p. 646.

kijkend_optellen
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Wijns, N., Torbeyns, J., De Smedt. B. de & Verschaffel, L., (2019). Young Children’s Patterning Competencies and Mathematical Development: A Review. In: Robinson et al. Mathematical Learning and Cognition in Early Childhood. Pag. 139 161.
Robinson, K.M. Osana, H. & Kotsopoulos, D., eds.(2019). Mathematical Learning and Cognition in Early Childhood. Integrating Interdisciplinary Research into Practice. Cham: Springer Nature Switzerland AG.
Wijns, N., Verschaffel, L., De Smedt, B. De Keyser, L., & Torbeyns, J. (2021). Stimulating preschoolers ’ focus on structure in repeating and growing patterns. In: Learning and Instruction. Vol. 74, August 2021, 101444 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959475221000037?via%3Dihub
Jevons, W.S. (1871). The power of numerical discrimination. Nature, 3, p. 281-282.
Clements, D.H. (1999). Subitizing: What Is It? Why Teach It? Teaching Children Mathematics, March 1999. https://www.researchgate.net/publication/258933161_Subitizing_What_Is_It_Why_Teach_It
Nieder, (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press.
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press
Verschaffel, L., (2022). Veertig jaar onderzoek over vraagstukken en contextopgaven: wat hebben we geleerd? Panama conferentie, 30 juni - 1 juli 2022, Zeist.
Butterworth, B., Reeve, R., Reynolds, F. & Lloyd, D. (2008). Numerical thought with and without words: Evidence from indigenous Australian children. Pnas: Vol. 105 | No. 35. https://doi.org/10.1073/pnas.0806045105
De Waal, F.B.M. (2017). Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Amsterdam Antwerpen: Atlas Contact.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.

denkend_optellen
Geerts, G. & Heestermans, H. (1984), Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal.Utrecht/ Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press.
Berg, W. van den & Eerde, H.A.A. van, (1993). De veerkracht van het rekenrek. Tijdschrift voor nascholing van het reken-wiskundeonderwijs.
Koenen, L. (2020). Liesbeths Onaffe. Waargebeurde Taalverhalen. www.liesbethkoenen.nl/liesbeths-onaffe/

nul
Kaplan, R., (2000). Het paradoxale niets. Een geschiedenis van het getal nul. Amsterdam: Bert Bakker.
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press.
Kaplan, R., (2000). Het paradoxale niets. Een geschiedenis van het getal nul. Amsterdam: Bert Bakker.
Kaplan, R., (2000). Het paradoxale niets. Een geschiedenis van het getal nul. Amsterdam: Bert Bakker.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.

plaatswaarde
Voskamp, P. (1991). Handboek Ergonomie. De stand van de ergonomie in de Arbowet. Alphen aan den Rijn: Samsom Bedrijfsinformatie.
Schmeier, M., (2019). Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Uitgeverijpica.nl.
Selter, C. & E. Zannetin, (2021). Mathematik Unterrichten in de Grundschule. Hannover: Klett/ Kallmeyer
Heuvel-Panhuizen, M. van den, K. Buys & A. Treffers. (2009). Kinderen leren rekenen. Tussendoelen Annex Leerlijnen. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Heuvel-Panhuizen, M. van den, K. Buys & A. Treffers. (2009). Kinderen leren rekenen. Tussendoelen Annex Leerlijnen. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Parreren, C.F. van, & Carpay, J.A.M., (1972). Sovjetpsycho­logen aan het woord. Leerpsycho­logie en onderwijs 2. Groningen:Wolters-Noordhoff NV.
Selter, C. & E. Zannetin, (2021). Mathematik Unterrichten in de Grundschule. Hannover: Klett/ Kallmeyer
Geerts, G. & Heestermans, H. (1984), Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal.Utrecht/ Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
Treffers, A., Noteboom, A. & de Goeij, E., (2009). Kolomsgewijs rekenen en cijferen. In: van den Heuvel_Panhuizen, Buys & Treffers, 2009.
Schmeier, M., (2019). Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Uitgeverij Pica.
Vugt, J.M.C.G.van & Wösten. (2009). Rekenen: een hele opgave. Baarn: HB uitgevers.
Milikowski, M. (2019). Dyscalculie en rekenproblemen. 20 obstakels en hoe ze te nemen. Amsterdam: Boom uitgevers.
Schmeier, M., (2019). Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Uitgeverij Pica.
Selter, C. & E. Zannetin, (2021). Mathematik Unterrichten in de Grundschule. Hannover: Klett/ Kallmeyer
Bartjens, W. (1604). Cijfferinghe. Heruitgave van Beckers en Kool. Uitgeverij Verloren, 2004.
Wilde, R. de, (2000). De voorspellers. een kritiek op de toekomstindustrie. Amsterdam: De Balie.
Kaplan, R., (2000). Het paradoxale niets. Een geschiedenis van het getal nul. Amsterdam: Bert Bakker.
Treffers, A. & Blij, F. van der. (1985). Rekenen, wiskunde. Den Haag: Distributiecentrum Overheidspublikaties.
Vries, J. de, (1967). Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan? Utrecht: Het Spectrum.
Nieder, A., (2019). A Brain for Numbers. The Biology of the Number instinct. Cambridge: The MIT Press
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Smits, R. (2009). Dageraad. Hoe taal de mens maakte. Nieuw Amsterdam Uitgevers: Amsterdam.
Reason, J. (2009). Human Error. Cambridge, etc: Cambridge University Press. (Eerste druk 1990.)
Reason, J. (2009). Human Error. Cambridge, etc: Cambridge University Press. (Eerste druk 1990.)

breken
Alloway T, & R. Alloway, (2013). The Working Memory Advantage. Train Your Brain to Function. New York etc: Simon & Schuster paperbacks.
Schmeier, M., (2019). Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Uitgeverijpica.nl.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.

ruilen
Beckers, D., & M. Kool. (2004). Willem Bartjens De Cijfferinghe (1604). Het rekenboek van de beroemde schoolmeester. Hilversum: Verloren.
Beckers, D., & M. Kool. (2004). Willem Bartjens De Cijfferinghe (1604). Het rekenboek van de beroemde schoolmeester. Hilversum: Verloren.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.

getal_kennis
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Schmeier, M., (2019). Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Uitgeverij Pica.
Schmeier, M., (2019). Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Uitgeverij Pica.
Verhoef, L.W.M. (2009). Why designers can’t understand their users. Developing a systematic approach using cognitive psychology. Utrecht: Human Efficiency.
Piaget, J., (1970). Psychologie en kennisleer. Utrecht: Het spectrum. Aula-boeken 492.
Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: D. Reidel publishing company.
Bos, E.& van Ruler, J., (2010). Band 1. Samenvatting van de muziekleer. Persoonlijke aantekeningen. Descarte's dromen. Regels om richting te geven aan het verstand. Amsterdam: Boom.