Hoofdstuk 10 uit
Getallen, kinderen en psychologie
Voorpublicatie, 1 aug. 2022.

 10 Literatuur  

 


Alloway T, & R. Alloway, (2013). New York etc: Simon & Schuster paperbacks.
Baddeley, A., (1987). Working memory. Oxford: Oxford University Press.
Bartjens, W. (1604). Cijfferinghe. Heruitgave van Beckers en Kool. Uitgeverij Verloren, 2004.
Beckers, D., & M. Kool. (2004). Willem Bartjens De Cijfferinghe (1604). Het rekenboek van de beroemde schoolmeester. Hilversum: Verloren.
Bedny, G. (2001). Activity theory. In: Bedny, G. , pag. 358-362. Geen link.
Bereiter & Engelman, (1971). In: Iben, G., Kompensatorische Erziehung. Analysen Amerikanischer Programme. München: Juventa Verlag.
Berg, W. van den, Eerde, D. van; Jong, R., (`1992).Kwantiwijzer voor leerkrachten [1992-1996]. Tilburg: Zwijsen.
Block, J.H. 1971 Mastery Learning Theory and Practice New York etc. Holt, Rinehart and Winston Inc.
Bos, E.& van Ruler, J., (2010). Band 1. Samenvatting van de muziekleer. Persoonlijke aantekeningen. Descarte's dromen. Regels om richting te geven aan het verstand. Amsterdam: Boom.
Coolidge, F. & Wynn, T. (2018). The Rise of Homo sapiens. The Evolution of Modern Thinking. Oxford: University Press. Pag. 177 en 280.
De Waal, F.B.M. (2017). Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Amsterdam Antwerpen: Atlas Contact.
Deese, J., (1967). General Psychology. Boston: Allyn and Bacon, Inc. Pag.220.
Douglas H. Clements (1999). Subitizing: What Is It? Why Teach It? Teaching Children Mathematics, March 1999.
Drenth, P. (1968). De psychologische test. Een inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen. Arnhem: Van loghum Slaterus. Eerste druk 1966.
Dudchenko, P.A. (2010.).Why people get lost. The Psychology and Neurosience of Spatial Cognition. Oxford: Oxford University Press.
Eerde, H.A. van, (1996). Kwantiwijzer. Diagnostiek in reken-wiskundeonderwijs. Tilburg: Zwijssen.
Gagné, R.M. (1973). The conditions of learning. London etc: Holt, Rinehart & Winston.
Iben, G., (1971). Kompensatorische Erziehung. Analysen Amerikanischer Programme. München: Juventa Verlag.
Kaplan, R. (2000). Het paradoxale niets. Een geschiedenis van het getal nul. Amsterdam: Bert Bakker.
Keizer, B., (2021). Leven en werk van Ludwig Wittgenstein. Amsterdam: Boom. Pag. 25. Een NRC-bespreking van dit boek: nrcwebwinkel.nl/leven-en-werk-van-ludwig-wittgenstein
Koch, C. & Marcus, G., (2015). Neuroscience in 2064. A look at the last century. In: Marcus & Freeman: The future of the brain. Pag. 258-269.
Koster, K.B., (1977). De ontwikkeling van het getalbegrip op de kleuterschool. Een onderzoek naar de effekten van enkele trainningsprogramma's. Groningen: Verenigde Reproduktie Bedrijven.
Landa, L.N. (1976). Instructional regulation and control, cybernetics, algorithmization and heuristics in education. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
Landa, L.N., (1974). Algorithmization in Learning and Instruction. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications Inc.
Marcus, G. & Freeman, J., (2015). The future of the brain, Essays by the world leading neuroscientists. Princeton: Princeton university press.
Minskaja, G.I., (1977). De vorming van het getalbegrip gebaseerd op het leren van relaties tussen grootheden. In Parreren en Nelissen, Rekenen.
Parreren, C.F. & Nelissen, J.M.C., (1977). Rekenen. Teksten en Analyses Sovjetpsychologie 2. Groningen: Wolters-Noordhof.
Parreren, C.F. van, & Carpay, J.A.M. (1972). Sovjetpsychologen aan het woord Leerpsychologie en onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff NV.
Parreren, C.F. van, & Carpay, J.A.M., (1972). Sovjetpsychologen aan het woord. Leerpsychologie en onderwijs 2. Groningen:Wolters-Noordhoff NV.
Parreren, C.F. van, (1981). Onderwijs-proceskunde, Leerpsychologie en onderwijs 5. In: Parreren, C.F. van, Groningen: Wolters-Noordhoff.
Parreren, C.F. van. (1968). Psychologie van het leren. Deel I, verloop en resultaten van leerprocessen. Arnhem: Van Loghum Slaterus.
Piaget, J. (1969). Zes psychologische studies. Deventer: Van Loghum Slaterus.
Raad voor de luchtvaart. (1979). Uitspraak van de Raad voor de Luchtvaart. Inzake het ongeval op 27 maart 1977 op het vliegveld Los Rodeos op Tenerife www.project-tenerife.com/nederlands/PDF/Rapport_RVDL.PDF
Rasmussen, A. , Zuccac, R., Johanssona, F., Jirenheda, D., & Hesslowa, G. (2015). Purkinje cell activity during classical conditioning with different conditional stimuli explains central tenet of Rescorla-Wagner model. Pnas, November 10, 2015 doi: 10.1073/pnas.1516986112.
Rasmussen, J. (1983). Skills, Rules, and Knowledge; Signals, Signs, and Symbols, and Other Distinctions in Human Performace Models. IEEE Transaction on systems, man, and cybernetics No. 3. Pag. 257-266.
Schmeier, M., (2019). Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Uitgeverij Pica. Pag. 91.
Treffers, A., Noteboom, A. & de Goeij, E., (2009). Kolomsgewijs rekenen en cijferen. In: van den Heuvel_Panhuizen, Buys & Treffers, 2009.
Van den Heuvel-Panhuizen, K. Buys & A. Treffers (Eds.), (2009). Kinderen Leren Rekenen. Tussendoelen Annex Leerlijnen. Hele Getallen Bovenbouw Basisschool.
Verhoef, L.W.M. (2009). Why designers can’t understand their users. Developint a systematic approach using cognitive psychology. Utrecht: Human Efficiency.
Verschaffel, L., (2022). Veertig jaar onderzoek over vraagstukken en contextopgaven: wat hebben we geleerd? Panama conferentie, 30 juni - 1 juli 2022, Zeist.
Vroon, P. & Draaisma, D., (1985). De mens als metafoor Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie. Baarn: Ambo.
Vugt, J.M.C.G.van & Whösten. (2009). Rekenen: een hele opgave. Baarn: HB uitgevers.
Wolters, W., (1978). Van rekenen naar algebra.
Zinchenko, V.P. & Gordon, V.M. (1981). Methodological Problems in the Psychological Analysis of Activity. In: Zinchenko, V.P. & Gordon, V.M. , pag. 72-133. Andere hoofdstukken  
+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.