k2: 40 sommen tot: 687
asdfasdfasdf.1011 324

               

493
2
+
1
9
=

Weet ik niet.
      
nog 1x
   

Analyse van 2 gemaakte sommen. Nog 22 te gaan.
49 Som tot 100, met termen onder elkaar.

10+1x
29+12=wn.
3397072 s.
Pauze.
42+19
Nog niet
gemaakt.
32+19
Nog niet
gemaakt.
64+29
Nog niet
gemaakt.
26+15=wn.
4081073 s.
Pauze.
63+29
Nog niet
gemaakt.
10+2y
59+32
Nog niet
gemaakt.
65+27
Nog niet
gemaakt.
54+38
Nog niet
gemaakt.
34+17
Nog niet
gemaakt.
43+48
Nog niet
gemaakt.
44+17
Nog niet
gemaakt.
12+xy
52+47
Nog niet
gemaakt.
75+24
Nog niet
gemaakt.
62+29
Nog niet
gemaakt.
68+26
Nog niet
gemaakt.
62+29
Nog niet
gemaakt.
82+17
Nog niet
gemaakt.
over
1-tal
64+17
Nog niet
gemaakt.
73+18
Nog niet
gemaakt.
64+16
Nog niet
gemaakt.
75+14
Nog niet
gemaakt.
66+17
Nog niet
gemaakt.
77+14
Nog niet
gemaakt.

Totaal:
 0 % goed, van 2 gemaakte sommen,  NAN s. gemiddelde oplostijd, 30 Sep '22, 02:09
	3.215.190.193	2022-09-30	14:13:52	26+15	wn	41	%		0	boven20_tot100_onder_wot	49	Som tot 100, met termen onder elkaar.	


Deze leerstap (49).
Som tot 100, met termen onder elkaar.

xxxx

Geen link.


Naar alle 59 leerstappen.
Alle 59 leerstappen en 1406 sommen.