k2: 40 sommen tot: 687
asdfasdfasdf.1011 324

               

562x10=Weet ik niet.
      
nog 1x
   Analyse van 0 gemaakte sommen. Nog 40 te gaan.
56 Tafels tot uitkomst 50.

10voud
2x10
Nog niet
gemaakt.
3x10
Nog niet
gemaakt.
4x10
Nog niet
gemaakt.
5x10
Nog niet
gemaakt.
10x2
Nog niet
gemaakt.
10x3
Nog niet
gemaakt.
10x4
Nog niet
gemaakt.
10x5
Nog niet
gemaakt.
5voud
5x6
Nog niet
gemaakt.
5x7
Nog niet
gemaakt.
5x8
Nog niet
gemaakt.
5x9
Nog niet
gemaakt.
6x5
Nog niet
gemaakt.
7x5
Nog niet
gemaakt.
8x5
Nog niet
gemaakt.
9x5
Nog niet
gemaakt.
ties
4x4
Nog niet
gemaakt.
4x4
Nog niet
gemaakt.
5x5
Nog niet
gemaakt.
5x5
Nog niet
gemaakt.
6x6
Nog niet
gemaakt.
6x6
Nog niet
gemaakt.
7x7
Nog niet
gemaakt.
7x7
Nog niet
gemaakt.
tot uit-
komst 30
3x7
Nog niet
gemaakt.
3x8
Nog niet
gemaakt.
3x9
Nog niet
gemaakt.
4x6
Nog niet
gemaakt.
4x7
Nog niet
gemaakt.
6x4
Nog niet
gemaakt.
7x3
Nog niet
gemaakt.
9x3
Nog niet
gemaakt.
tot uit-
komst 50
4x8
Nog niet
gemaakt.
4x9
Nog niet
gemaakt.
6x7
Nog niet
gemaakt.
6x8
Nog niet
gemaakt.
7x4
Nog niet
gemaakt.
7x6
Nog niet
gemaakt.
8x6
Nog niet
gemaakt.
9x4
Nog niet
gemaakt.


Totaal:
 NAN % goed, van 0 gemaakte sommen,  NAN s. gemiddelde oplostijd, 27 Oct '21, 12:10
	35.172.217.174	2021-10-27	12:33:33			1340	%		0	keer_onder50	56	Tafels tot uitkomst 50.	


Deze leerstap (56).
Tafels tot uitkomst 50.Geen link.


Naar alle 59 leerstappen.
Alle 59 leerstappen en 1406 sommen.