statistieken

  11 Statistieken  

www.humanefficiency.nl/rekenen/statistieken.php 

 Verantwoording van de statistieken

De kinderen waarop de statistieken gebaseerd zijn (’rekenzwakken’), de invalshoek (de handelingspsychologie), de resultaten (aantal goed, reactietijd, oplossingwijzen en ’fouten’).
  

11.1 De kinderen

De statistische gegevens en de letterlijke teksten van ’rekenzwakke’ kinderen zijn van individuele bijlessen gegeven aan enkele tientallen kinderen vooral uit groep 3 en 4 De kinderen zijn van verschillende scholen. Het primaire doel van de bijlessen is het rekenen van deze kinderen bij te trekken. De statistieken hier zijn bijvangst.11.1 De invalshoek

De basis van de bijlessen is niet de rekenmethode van de school. Ten eerste is hier het uitgangspunt de psychologie en de getalkennis. Verder is de reken­methode hier en daar mogelijk ’rekenzwak’. Mogelijk is wat psychologie een oplossing.11.1 Resultaten

Er zijn de volgende typen resultaten.
  • Ten eerste is er natuurlijk het gebruikelijke percentage goede antwoorden.
  • Vervolgens is er de reactietijd. Met name bij het tellend, kijkend en het denkend optellen is de reactietijd belangrijker dan de juistheid van de uitkomst. Een lange reactietijd duidt op het ongewenste (vinger)tellen. Het uitgangspunt is verder: Liever fout gerekend dan goed geteld.
  • Het antwoord weet niet is niet fout gerekend maar is het antwoord verder niet meegerekend. Ook doet weet niet niet meer met de reactietijd. Het kan dus zijn dat er veel goede antwoorden zijn maar dat het rekenen onder de maat is omdat er veel weet niets zijn. Dat is allemaal een beetje ingewikkeld maar het geeft een beter inzicht in de rekenhandelingen zo is gebleken.
  • Verder zijn uiteraard kwalitatieve gegevens vast gelegd. Dit zijn verklaringen van kinderen en gemaakte fouten.11.1 Statistieken

Tijdens de bijlessen werd veel gebruik gemaakt van ICT. Daardoor zijn veel gegevens eenvoudig beschikbaar. Statistieken die enigszins aan minimale methodo­logische eisen van de klassieke psychologie voldoen, zijn hier opgenomen. Daarbij blijft gelden dat onderzoek waarbij alle bepalers van het rekenen gecontro­leerd zijn, in de (onderwijs)­praktijk eigenlijk niet mogelijk is. Met name is moeilijk te controleren wat er buiten de bijles gebeurt zoals thuis, bij eventuele andere bijlessen en ook in de klas.

Lastig te beheersen zijn ook de interacties tussen de methode in de klas en tijdens de bijlessen. De methode in de klas heeft de problemen niet voorkomen en mogelijk zelfs veroorzaakt. Andere hoofdstukken  

www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/voorwoord.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/voorwaarden.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/tellend_optellen.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/kijkend_optellen.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/denkend_optellen.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/nul.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/plaatswaarde.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/breken.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/ruilen.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/getal_kennis.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/psychologie_kennis.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/statistieken.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/literatuur.php
www.humanefficiency.nl/rekenen/rekenen/index_tot_alfabetisch.php
+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.