Het telraam leidt terug tot van bijtellen terug naar aftellen. Op de getallenlijn kun je bijtellen. tellend_optellen 18 Jun