De fyscus rekent meteen af

Aangifte via internet en sms, in 2006, een revolutie voor velen. De echte revolutie is al langer bezig. Wie heeft die in de gaten?


Jaaraangifte Een aangifterevolutie 18 jaar geleden. Staatssecretaris Joop Wijn kondigt aan dat de SMS-aangifte er aan komt. Voor pen-belastingformulieren en voor gsm-toets-belastingformulieren blijft een zes een zes. Voor een pen-zes heb je twee vingers nodig en voor een toets-zes maar één. Is dat een revolutionaire verandering? De belasting rekent pas na maanden af. Het belasting­technische nu is grofweg 12 maanden ouder dan het nu waarin de belastingbetaler leeft. We hebben met die twee nu’s leren leven. Wel evolutionair is, dat we steeds meer maandelijks met de fiscus afrekenen. Met een pen of met toetsen. De voorlopige teruggave voor aftrekbare hypotheekrente bestaat al jaren. De fiscus rekent nu ook teruggave voor kinderopvang, huur en zorg, zo veel mogelijk maandelijks af. De twee nu’s komen langzaam dichter bij elkaar.

Maandaangifte

Hoe meer de aangifte en afrekening naar nu gaat hoe minder deze een verrassingen zal zijn. De burger en de overheid kunnen hun financiën beter beheren.Anno 2016 geven computers die veranderingen opmerken in hypotheken, partners en kinderbezit dit maandelijks door aan de belastingcomputers.

Nu-aangifte

Ongemerkt heeft de belastingdienst rond 2016 de voorlopige aangifte uitgebreid. Belastingdienst en belastingbetaler zelf kunnen hun (voorlopige) aangifte dagelijks aanvullen en zo de maandelijkse voor lopige aangifte nauwkeuriger maken. De volgende stap wordt steeds kleiner. Ooit wordt de maandel ijkse aangifte een nu-aangifte. Wanneer je een belastbaar bedrag ontvangt of een aftrekbaar bedrag betaalt, dan wordt onmiddellijk daarop de belasting verrekent die geldt op dat moment. Zo’n directe koppeling tussen betalen en de situatie nu hoeft zich niet te beperken tot de loo nbelasting. Worden de afgesproken klimaatdoelstellingen niet gehaald dan gaat automatisch de btw op fosiele brandstof omhoog en de btw op zonnepanelen omlaag. Groen-heid is geen politiek issue meer. De politieke rituelen rond mee- en tegenvallende belastingopbrengsten zijn verdwenen. Kleine veranderingen in geldstromen zien de burger en de overheid direct. De media organiseren nieuwe spelletjes als Fop de fiscus. Met zijn allen een week lang dubbel zoveel sigaretten kopen zodat de belasting op sigaretten fors zakt en dan ineens allemaal drie maal zoveel inkopen. De echte winnaars zijn natuurlijk die slimmeriken die spelletjes spelen met de spelletjesspelers. Net als beursspeculanten van vroeger
Papieren-jaar-denken versus dynamisch-nu-denken

De psychologie achter nu-denken.
Naar top.


Meer psychologie voor getallen en leren rekenen

Behalve psychologie en toekomst ook psychologie en:

Behalve psychologie voor toekomst ook psychologie voor:

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.