Betalen voor parkeren met een behapbare automobilist

Meer nieuwe betaaltechnieken maken betalen voor parkeren steeds ingewikkelder. Een zefbetalende auto lost waarschijnlijk meer problemen op dan een zelfrijdende auto schept.


Een parkeerautomaat van rond 2017.
  
 


1 Behapbaar maken kan

Op zoek naar trends vroeg de redactie van Vexpansie: Hoe het betalen van enkele uren stilstaan behapbaar te maken? De waarnemings- en denkpsychologie heeft de automobilist tot op de millimeter behapbaar gemaakt voor design.

Hieronder een automaat zoals de cognitieve psychologie de automaat bovenaan deze pagina zou kunnen ontwerpen.
Stap 1 van een automaat, zoals de automaat bovenaan, maar dan volgens de cognitieve psychologie ©.
Stap 5 van een automaat, zoals de automaat bovenaan, maar dan volgens de cognitieve psychologie ©.

Naar top.Naar top.3 Techniek

De trend is het bedieningsprobleem oplossen met een andere techniek. Je kunt de gebruiker dan links laten liggen en je hoeft niet naar een psycholoog. Blijkt de nieuwe techniek niet behapbaar dan lost weer een nieuwe techniek dat probleem op: contactloos pinnen, mobiel inchecken en mobiel parkeren.Echter, een nieuwe techniek geeft nieuwe gebruiks­vriendelijkheids­problemen. Voor het parkeren worden deze al in dit tijdschrift gerapporteerd. Voordat de gebruikers aan de nieuwe techniek kan wennen is er een nieuwe techniek om aan te wennen.
Naar top.4 Betalen voor parkeren

Parkeerkosten zijn afhankelijk van tijdsduur, plaats en individuele parameters zoals korting. Met de pinpas is het betalen nu elektronisch. Sinds de introductie 32 jaar geleden zijn Ook is er geen functionaliteit bij gekomen. De oude pinpas is een typisch voorbeeld van Het is gewoon een elektronische zak met gouden en zilveren munten.

Het betalingsverkeer heeft behoefte aan meer: meer rekeningen op één pas, parameters van producten, een begintijd en een eindtijd. Personenvervoerders wilden niet langer wachten op een dergelijk e-pay-systeem voor geldvervoer en ontwikkelden zelf zo’n systeem. Die OV-chipkaart lijkt geschikter voor parkeren dan voor OV.

Vergeet de automobilist uit te checken dan blijft de slagboom gewoon dicht.
Naar top.De eerste rode regel van de automaat bovenaan deze pagina

Let op. of Mag niet. Bijvoorbeeld Verboden te parkeren. Automaat buitendienst. Pinnen niet mogelijk. Nu verboden te parkeren, morgen hier markt.

Op deze automaat betekent rood Je bent in Utrecht. De patroon van de stad is St. Martinus een Romeinse soldaat met een rode mantel. De kans dat een automobilist denkt dat hij in Amsterdam is terwijl hij voor een Utrechtse automaat staat is klein. Staat hij in Utrecht, maar is hij in Amsterdam dan maakt dat ook niet uit. Hij moet betalen voor parkeren.

Datum
Aan het begin van de leesroute staat de datum. Leesbaarheid is hier kritisch. Bij het lezen van datumcodes moet elke letter afzonderlijk gelezen worden. De datum op de automaat staat in witte letters op een licht rode achtergrond. Licht op licht is slecht leesbaar. Het reflecterende scherm verlaagt de leesbaarheid, vooral wanneer de zon op het scherm staat. De parkeerduur is meestal minder dan een millennium, een eeuw of een jaar. De datum kan dus weg zoals bij stap 5 van de psychologische automaat.

Het tarief kan afhankelijk zijn van de weekdag. Het traditionele maandag tot en met vrijdag is werkdag geeft automobilisten tegenwoordig steeds minder houvast. De automaat zal zich minder snel vergissen in de weekdag. Het tonen van de weekdag is zinvoller dan het tonen van het millennium.

De tijd
Ook de leesbaarheid van de tijd is laag. De actuele tijd zou bij het parkeren van belang kunnen zijn maar niet op dit eerste scherm.

Het is de vraag of de automaat bureaucratisch de actuele tijd moet tonen. De psychologische automaat interpreteert bij stap 5 datum en tijd. Hij toont het tarief dat nu geldt. Dit laatste sluit aan bij

Taal
Na de datum is er een knop met Language.

Alleen Engels is op deze automaat beschikbaar dus de tekst moet zijn English. Veel ontwerpers denken dat mensen, net als computers, van links boven naar rechts onder zoeken. Als mensen zo zouden lezen dan moet de taalkeuze knop links, aan het begin van de leesroute staan. Als mensen links boven beginnen met visueel zoeken dan was de mensheid overigens allang uitgestorven. Wilde beesten zouden dan van rechts onder aanvallen. Kortom, de psychologische automaat geeft bij stap 1 de juiste vorm voor de taalkeuze.

Info
Het Info scherm toont de data met vrij parkeren. Duidelijker dan het betekenisloze  Info is: Vrij parkeren op …, zoals bij stap 1 van de psychologische automaat. De automobilist hoeft dan niet naar de automaat te lopen om te zien dat betalen niet nodig is.

Tot zover de eerste regel van deze automaat.

5 Auto betaalt

De trend is een bedieningsprobleem oplossen met een nieuwe techniek. Ook als het probleem eenvoudig anders opgelost kan worden of als er geen probleem is. De OV-chipkaart voor parkeren wordt het dus niet.Je kunt de wetenschap de opdracht geven demografie, , trends en motieven te constateren. Echter, de vraagtekens die je bij de huidige constaterende afhankelijke wetenschap kunt zetten, nemen toe. Je kunt de wetenschap ook de opdracht geven gewenste trends te laten construeren, desnoods met Dat is wel lastig. In dit artikel is tussen de regels al te lezen dat een onafhankelijke wetenschap je maatschappelijk correcte motieven kan ontmaskeren als een persoonlijke, wetenschappelijk niet te onderbouwen, technologische gedrevenheid. We gaan in dit artikel gewoon mee met de gangbare trend: de behapbaarheid moet komen van een nieuwe techniek. We doen dat echter niet met een constaterende psychologie maar een psychologie die construeert: Op deze wijze komen we ook bij een echte automaat, namelijk Misschien lost een zelf-betalende auto bovendien meer problemen op dan een zelf-parkerende auto creëert.

De conclusie is: rekeningrijden moet en het systeem moet open zijn. Geen nieuwe trend dus maar net als vroeger. Reed het nummerbord toen te hard dan moest de automobilist direct bij de agent afrekenen.

Naar top.6 Listige psychologie

Een nadeel van een (OV)-chipkaart is dat deze fysiek is en zit tussen een stapel andere (bank)passen. Er is dus kans op Human Error: verlies, schade en zakkenrollen. Een auto verliezen en rollen is minder gemakkelijk. Een slagboom kan een auto gemakkelijker herkennen dan een pas die ergens in een zak of tas zit. Is de auto gestolen of een wanbetaler dan kan de slagboom gemakkelijk dicht blijven. Een listige psycholoog adviseert dat niet te doen bij het inrijden. Als een flitspaal flitst, dan rijdt de auto met een flinke vaart door. Als een slagboom een auto met schulden binnen laat dan heeft een bewakingsoperator alle tijd een wielklem te plaatsen. Anders dan bij de flitspaal rijdt de auto niet weg maar komt bestuurder vanzelf naar de bewakingsoperator toe. Ook medewerkers van benzinestations en tolwegen kunnen een centje bijverdienen door normen en waarden bij te sturen. Alleen voor onverzekerd rijden is dat jaarlijks meer dan 154 000 000 € (280 000 boetes van 550€).
Naar top.List, bedrog en intimidatie in het dagelijks leven


leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

concreet of abstract afbeelden icon pictogram bewegwijzering bord infographics

tunnelveiligheid met psychologie

spookrijden verkeersbord

Psychologie emotietoegepaste cognitief denkpsychologie

Public infocovid-19, corona

Public info public transportopenbaar vervoer vertrektijden dynamische panelen vertraging verstoring

car park indicatorsToekomst en psychologie


toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

public transport dynamic indicators history future

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

eurocheque betalen

geld

parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

rente sparen toekomst

internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Toekomsthandheld gsm smartphone

Toekomsttom tom navigatie auto toekomst

Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

Toekomst

Toekomsthome page

Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

Toekomst

Toekomst

Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

Toekomstbank papieren dagafschrift

Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

Toekomst geldeurocheque betalen

Toekomst geld

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geld

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic

Toekomst geldrente sparen toekomst

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie
Naar top.

Behalve toekomst en psychologie ook psychologie voor:

ICTx Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   Public design NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum Icon/sign design  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde Psychologiehelderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel Toekomst volgens psychologie

          Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist Wetenschappelijke verantwoording

 

Naar top.Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.
toekomst