Waarom mocht oma niet E-stemmen toen zij jong was?

Hoe stemmen we in de toekomst: knopjes-stemmen, thuis-stemmen, zonne-stemmen, nu-stemmen, stemwijzer-stemmen, wij-stemmen of wijs-stemmen?

Knopjesstemmen

Mijn oma heeft haar hele leven gestemd met een rood potlood. Ze heeft de oprichting van D66 nog meegemaakt. Ik voorspelde haar toen dat het potlood zou verdwijnen. Ze zou niet meer met een rood potlood gaan stemmen maar met een knopje. Nu, ruim 50 jaar later stem ik nog steeds met een rood potlood.Stemmen met een knopje bleek lastig. De VS kreeg in 2000 mogelijk een verkeerde president omdat een stemmachinemaker de knopjes zo plaatste dat hij ze gemakkelijk op de printplaat kon solderen. De stemmer kon echter niet goed zien welk knopje bij welke presidentskandidaat hoorde (zie de figuur rechts). Niet de knopjesmaker werd ontslagen maar het stemmen met een machine ging in de ban.verkiezingen stembiljet usa Stembiljet presidentsverkiezingen USA 2000. De knopjes zijn gemonteerd in het midden en in een rij. De namen van de kandidaten staan links en rechts van de knopjes, zijn gecentreerd en staan niet op dezelfde lijn als hun knopje. Daardoor kan de stemmer per ongeluk een knopje te laag of te hoog indrukken.
In Nederland waren er problemen met de betrouwbaarheid van stemmachines. In Nederland anno nu kan met een open systeem als internet, 24 uur per dag elk bedrag, onder pakweg 50 000 euro, verplaatst worden naar een van miljoenen rekeningen. Maar een met niets verbonden kastje dat één stem optelt bij één van de pakweg 300 kandidaten voor de ­vertegen­woordiging lukt niet. Weer werd niet de stemmachinemaker ontslagen maar het stemmen met een machine ging in de ban.In het Rotterdamse waren er toestanden bij de gemeente­raads­verkiezingen in 2010. Nu vroegen de media weer om gebruik van een stemmachine.
Thuis-stemmen Mijn oma heeft haar hele leven KVP¹ gestemd. Toen ze voor het eerst stemde, wist ze al dat ze haar hele leven KVP zou stemmen. Als kind heb ik nooit begrepen waarom die politici haar drie maal per vier jaar naar dat gymlokaal lieten lopen. Ze was slecht ter been.

Noot 1.
KVP: Katholieke Volkspartij, in 1977 opgegaan in het CDA.

Met Internet had mijn oma gewoon thuis kunnen stemmen. Trouwens zonder Internet had dat ook wel gekund. Ze had gewoon een aangetekend briefje kunnen sturen met de tekst: Hierbij geef ik mijn stem voor kamer, provincie en raad tot wederopzegging aan de KVP. Zo'n briefje had haar grofweg 45 loopjes naar het stemlokaal bespaard.
Zonne-stemmenEens in de vier jaar heb ik een reünie. Kees acht ik heel hoog als het om politiek gaat. Ik vraag Kees altijd wat ik moet stemmen.Het ongeluk wil dat onze reünie de laatste tijd steeds net ná de verkiezingen is. Kees baseert zijn advies op wat politici de afgelopen vier jaar gedaan hebben. Om kort te gaan: ons land wordt dus bestuurd zoals ik het acht jaar geleden gewild had.
Nu-stemmen De oplossing voor mij en mijn oma is eenvoudig. De burger moet stemmen als hij denkt: Nu een andere partij!.Mijn oma zou dus maar eenmaal in haar leven naar het stembureau moeten strompelen. Ik zo vaak als ik Kees zie. Denk je zelf na dan moet je steeds stemmen wanneer je politieke inzichten veranderen. Natuurlijk mag je ook ouderwets wachten met stemmen tot de aarde vier maal rond de zon gedraaid is.
 
Nu-stemmen past ook beter bij de hersenen. Ze beslissen bij voorkeur wanneer er iets aan de orde is dan dat een kalender bepaalt dat er besloten moet worden.Een praktisch probleem is wel dat het kabinet dus elke seconde kan vallen. Zoals in elk complex proces moet je sterke fluctuaties dempen. Lastig voor de huidige media en politiek is dat het verkiezingscircus anders moet. We stemmen elke vier jaar weer. Dat gesjouw met stembussen naar gymzalen, het folderen en campagnebakfietsen kun je niet het hele jaar door doen.
Papieren-jaar-denken versus dynamisch-nu-denken in het dagelijks leven


Psychologie achter nu-denken.
Naar top.
Referendum-stemmen Een stap naar de uitschakeling van politici is het referendum. Inmiddels zijn er in 2016 wat ervaringen met het direct bevragen van het volk. Echter, ook referenda lijken zichzelf buiten spel te zetten. Niet iedereen heeft de tijd en wijsheid om dagelijks uit dossiers van honderden bladzijden de juiste keuze te maken. De cognitieve psychologie heeft meer slecht nieuws voor referenda-democraten.


 • Tot slot blijken mensen niet logisch te denken. Wel is er een rijke fantasie die áchteraf argumenten verzint voor de onbewust op grond van emotie gemaakte irrationele keuze.

 • In lijn daarmee zijn de verrassende verschillen tussen verkiezings­peilingen en verkiezings­uitslagen voor psychologen niet verrassend. Ook de interpretatieshows, voor en na een referendum, maken duidelijk: dit zijn geen onderzoekstechnische kinderziekten maar onoplosbare structurele problemen. Zo mag de meting (de voorspelling) het gedrag (de keuze) niet beïnvloeden: de thermometer mag de gemeten vloeistof niet kouder maken.
  Naar top.
  Stemwijzer-stemmen Mijn oma had het gemakkelijk. Die was katholiek en die stemde gewoon KVP. Voor mij ligt het aanzienlijk moeilijker. De KVP is weg en ik weet niet meer wat ik ben. Bovendien willen sommige politici dat we veel vaker moeten gaan stemmen. Verder kun je niet alleen stemmen op levensvisies maar ook op problemen (dieren, ouderen, vrijheid). Er blijft bijna niets anders over dan maar te stemmen op een betrouwbaar persoon. Bovendien gaat het in de politiek steeds meer op de persoon en minder om de (levens)visie. Politici lijken steeds minder betrouwbaar te zijn.
   
  Stemwijzers zijn onpersoon­lijk en lijken een oplossing. Echter, stemwijzers moeten zich nu baseren op verkiezings­programma’s. Verkiezings­programma’s moeten stemmers verleiden. Bij verleiden hoort list, bedrog en als dat niet werk intimidatie zoals bangmakerij. Dit is een zwakke basis voor het oplossen van problemen. Stemwijzers moeten niet uitgaan van verkiezings­programma's maar partijen moeten uitgaan van stemwijzers. Partijen moeten een objectief opgestelde vragenlijst invullen. Met de antwoorden van de politieke partijen kan de stemwijzer bepalen welke partij het best past bij een kiezer. Het stemgedrag van politici laat zich vervolgens ook controleren met zo'n vragenlijst. Een objectieve techniek kan de regering beter vertellen wat het volk wil dan politici met belangen. De bemiddeling tussen regering en volk kan weg en elke politicus moet dan kiezen voor zijn gezin. De kennis en de techniek is daarbij niet het grootste probleem. Het probleem is het grootste probleem: Waar moeten politici en media over praten en schrijven wanneer de stem van het volk goed gehoord en verwerkt wordt.
  Naar top.
  Wijs-stemmen Wijsheid is misschien meer wijsheid in het stemmen brengen. Sta je al jaren voor de klas en wil de minister een nieuw schoolvak invoeren dan telt jouw stem als deskundige zwaarder. Ben je niet deskundig dan mag je pas stemmen als je gezien hebt hoe verschillende deskundige stemmen. Zijn de deskundigen het eens dan hoeft er misschien niet eens gestemd te worden.Heb je voor de koopzondag gestemd, blijkt dat zondagsopening jaren later een goed idee was, dan telt jouw stem de volgende keer meer mee.
  Naar top.

  Meer psychologie voor getallen en leren rekenen

  Behalve psychologie en toekomst ook psychologie en:

  Behalve psychologie voor toekomst ook psychologie voor:

  Naar top.
  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.