Waarom mocht oma niet E-stemmen toen zij jong was?

Hoe stemmen we in de toekomst: knopjes-stemmen, thuis-stemmen, zonne-stemmen, nu-stemmen, stemwijzer-stemmen, wij-stemmen of wijs-stemmen?

  
 


Knopjesstemmen

Mijn oma heeft haar hele leven gestemd met een rood potlood. Ze heeft de oprichting van D66 nog meegemaakt. Ik voorspelde haar toen dat het potlood zou verdwijnen. Ze zou niet meer met een rood potlood gaan stemmen maar met een knopje. Nu, ruim 50 jaar later stem ik nog steeds met een rood potlood.Stemmen met een knopje bleek lastig. De VS kreeg in 2000 mogelijk een verkeerde president omdat een stemmachinemaker de knopjes zo plaatste dat hij ze gemakkelijk op de printplaat kon solderen. De stemmer kon echter niet goed zien welk knopje bij welke presidentskandidaat hoorde (zie de figuur rechts). Niet de knopjesmaker werd ontslagen maar het stemmen met een machine ging in de ban.verkiezingen stembiljet usa Stembiljet presidentsverkiezingen USA 2000. De knopjes zijn gemonteerd in het midden en in een rij. De namen van de kandidaten staan links en rechts van de knopjes, zijn gecentreerd en staan niet op dezelfde lijn als hun knopje. Daardoor kan de stemmer per ongeluk een knopje te laag of te hoog indrukken.
In Nederland waren er problemen met de betrouwbaarheid van stemmachines. In Nederland anno nu kan met een open systeem als internet, 24 uur per dag elk bedrag, onder pakweg 50 000 euro, verplaatst worden naar een van miljoenen rekeningen. Maar een met niets verbonden kastje dat één stem optelt bij één van de pakweg 300 kandidaten voor de ­vertegen­woordiging lukt niet. Weer werd niet de stemmachinemaker ontslagen maar het stemmen met een machine ging in de ban.In het Rotterdamse waren er toestanden bij de gemeente­raads­verkiezingen in 2010. Nu vroegen de media weer om gebruik van een stemmachine.
Thuis-stemmen Mijn oma heeft haar hele leven KVP¹ gestemd. Toen ze voor het eerst stemde, wist ze al dat ze haar hele leven KVP zou stemmen. Als kind heb ik nooit begrepen waarom die politici haar drie maal per vier jaar naar dat gymlokaal lieten lopen. Ze was slecht ter been.

Noot 1.
KVP: Katholieke Volkspartij, in 1977 opgegaan in het CDA.

Met Internet had mijn oma gewoon thuis kunnen stemmen. Trouwens zonder Internet had dat ook wel gekund. Ze had gewoon een aangetekend briefje kunnen sturen met de tekst: Hierbij geef ik mijn stem voor kamer, provincie en raad tot wederopzegging aan de KVP. Zo'n briefje had haar grofweg 45 loopjes naar het stemlokaal bespaard.
Zonne-stemmenEens in de vier jaar heb ik een reünie. Kees acht ik heel hoog als het om politiek gaat. Ik vraag Kees altijd wat ik moet stemmen.Het ongeluk wil dat onze reünie de laatste tijd steeds net ná de verkiezingen is. Kees baseert zijn advies op wat politici de afgelopen vier jaar gedaan hebben. Om kort te gaan: ons land wordt dus bestuurd zoals ik het acht jaar geleden gewild had.
Nu-stemmen De oplossing voor mij en mijn oma is eenvoudig. De burger moet stemmen als hij denkt: Nu een andere partij!.Mijn oma zou dus maar eenmaal in haar leven naar het stembureau moeten strompelen. Ik zo vaak als ik Kees zie. Denk je zelf na dan moet je steeds stemmen wanneer je politieke inzichten veranderen. Natuurlijk mag je ook ouderwets wachten met stemmen tot de aarde vier maal rond de zon gedraaid is.
 
Nu-stemmen past ook beter bij de hersenen. Ze beslissen bij voorkeur wanneer er iets aan de orde is dan dat een kalender bepaalt dat er besloten moet worden.Een praktisch probleem is wel dat het kabinet dus elke seconde kan vallen. Zoals in elk complex proces moet je sterke fluctuaties dempen. Lastig voor de huidige media en politiek is dat het verkiezingscircus anders moet. We stemmen elke vier jaar weer. Dat gesjouw met stembussen naar gymzalen, het folderen en campagnebakfietsen kun je niet het hele jaar door doen.
Papieren-jaar-denken versus dynamisch-nu-denken in het dagelijks leven


Psychologie achter nu-denken.
Naar top.
Referendum-stemmen Een stap naar de uitschakeling van politici is het referendum. Inmiddels zijn er in 2016 wat ervaringen met het direct bevragen van het volk. Echter, ook referenda lijken zichzelf buiten spel te zetten. Niet iedereen heeft de tijd en wijsheid om dagelijks uit dossiers van honderden bladzijden de juiste keuze te maken. De cognitieve psychologie heeft meer slecht nieuws voor referenda-democraten.


 • Tot slot blijken mensen niet logisch te denken. Wel is er een rijke fantasie die áchteraf argumenten verzint voor de onbewust op grond van emotie gemaakte irrationele keuze.

 • In lijn daarmee zijn de verrassende verschillen tussen verkiezings­peilingen en verkiezings­uitslagen voor psychologen niet verrassend. Ook de interpretatieshows, voor en na een referendum, maken duidelijk: dit zijn geen onderzoekstechnische kinderziekten maar onoplosbare structurele problemen. Zo mag de meting (de voorspelling) het gedrag (de keuze) niet beïnvloeden: de thermometer mag de gemeten vloeistof niet kouder maken.
  Naar top.
  Stemwijzer-stemmen Mijn oma had het gemakkelijk. Die was katholiek en die stemde gewoon KVP. Voor mij ligt het aanzienlijk moeilijker. De KVP is weg en ik weet niet meer wat ik ben. Bovendien willen sommige politici dat we veel vaker moeten gaan stemmen. Verder kun je niet alleen stemmen op levensvisies maar ook op problemen (dieren, ouderen, vrijheid). Er blijft bijna niets anders over dan maar te stemmen op een betrouwbaar persoon. Bovendien gaat het in de politiek steeds meer op de persoon en minder om de (levens)visie. Politici lijken steeds minder betrouwbaar te zijn.
   
  Stemwijzers zijn onpersoon­lijk en lijken een oplossing. Echter, stemwijzers moeten zich nu baseren op verkiezings­programma’s. Verkiezings­programma’s moeten stemmers verleiden. Bij verleiden hoort list, bedrog en als dat niet werk intimidatie zoals bangmakerij. Dit is een zwakke basis voor het oplossen van problemen. Stemwijzers moeten niet uitgaan van verkiezings­programma's maar partijen moeten uitgaan van stemwijzers. Partijen moeten een objectief opgestelde vragenlijst invullen. Met de antwoorden van de politieke partijen kan de stemwijzer bepalen welke partij het best past bij een kiezer. Het stemgedrag van politici laat zich vervolgens ook controleren met zo'n vragenlijst. Een objectieve techniek kan de regering beter vertellen wat het volk wil dan politici met belangen. De bemiddeling tussen regering en volk kan weg en elke politicus moet dan kiezen voor zijn gezin. De kennis en de techniek is daarbij niet het grootste probleem. Het probleem is het grootste probleem: Waar moeten politici en media over praten en schrijven wanneer de stem van het volk goed gehoord en verwerkt wordt.
  Naar top.
  Wijs-stemmen Wijsheid is misschien meer wijsheid in het stemmen brengen. Sta je al jaren voor de klas en wil de minister een nieuw schoolvak invoeren dan telt jouw stem als deskundige zwaarder. Ben je niet deskundig dan mag je pas stemmen als je gezien hebt hoe verschillende deskundige stemmen. Zijn de deskundigen het eens dan hoeft er misschien niet eens gestemd te worden.Heb je voor de koopzondag gestemd, blijkt dat zondagsopening jaren later een goed idee was, dan telt jouw stem de volgende keer meer mee.
  Naar top.

  Toekomst en psychologie


  toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

  openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

  public transport dynamic indicators history future

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  eurocheque betalen

  geld

  parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

  rente sparen toekomst

  internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

  mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

  GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  GUI and webhomepage startpageweb map structuur

  Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

  Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

  Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

  Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

  Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Toekomsthandheld gsm smartphone

  Toekomsttom tom navigatie auto toekomst

  Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

  Toekomst

  Toekomsthome page

  Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

  Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

  Toekomst

  Toekomst

  Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

  Toekomstbank papieren dagafschrift

  Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

  Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

  Toekomst geldeurocheque betalen

  Toekomst geld

  Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

  Toekomst geld

  Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic

  Toekomst geldrente sparen toekomst

  Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

  Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

  Toekomst psychologie

  Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

  Toekomst psychologie
  Naar top.

  Behalve toekomst en psychologie ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Naar top.  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.
  toekomst