Sokrates presenteert een Redeneer-wijzer

Zie jezelf redeneren, als Socrates of een hedendaagse politicus?

  
 


Logica en psychologie

Ik ben Thomas. Ik heb de logica onderzocht, de theorie van het rationeel denken. Daarbij heb ik uitgewerkt hoe taalgebruik en redeneren steunen op een driewaardige logica. Deze logic of exceptions heb ik geïmplementeerd in de computeralgebra. Ik ben Leonard. Ik heb onderzocht hoe mensen feitelijk denken, bijvoorbeeld bij het rekenen, het kopen van een treinkaartje uit een automaat of wanneer zij moeten voorkomen dat hun chemische fabriek gaat ontploffen. Thomas vindt het boeiend dat Sokrates het logisch waarheidsbegrip fundeerde, namelijk dat het geweten niet liegt, en zo de aanzet gaf tot de ontwikkeling van de logica door Aristoteles. In onze tijd is er de doorbraak van de computer. Wanneer we de analogie gebruiken van lopen/fiets/auto zit de computerondersteuning van het denken nog op het niveau van een eerste onhandige fiets. Leonard vindt het boeiend hoe je het denken van mensen met computers kunt verbeteren. De gebruikelijke uitgangspunten van techniek, design, gebruikers, usability met toetsing achteraf leiden in zijn analyse niet tot echt gebruiksvriendelijke systemen. De psychologische functieleer moet vooraf dicteren hoe de bediening eruit moet zien. Deze andere wijze van omgaan met apparaten en systemen resulteert in een verbetering van de menselijke prestaties met tientallen procenten.
Redeneer-wijzer Thomas en Leonard ontmoetten elkaar aan de Universiteit Leiden. Hun idee is: laat Sokrates een Redeneer-wijzer presenteren. Richard Gill van het Mathematisch Instituut acht de wetenschappelijke bevindingen belangrijk, met name ten aanzien van de logica, en ondersteunt hen. Ondersteuning van het redeneren door de computer geeft de mens meer vrijheid dan ooit, en meer mogelijkheden maar ook meer verantwoordelijkheid het eigen gedrag te kennen en te sturen. Dit is nieuw en uitdagend.
Uitwerking 1. De wetenschappelijke kern bestaat uit twee kanten van dezelfde medaille:
a. de inhoudelijke redelijkheid, ofwel de rationele juistheid, van een driewaardige logica (filosofie en wiskunde);
b. de feitelijke redeneerwijzen van mensen (psychologie).
2. Sokrates presenteert een Redeneer-wijzer aan het publiek. Op scholen, op tv, op de markt. Deze Redeneer-wijzer is een website waar men het eigen denken kan onderzoeken met een aantal cases. Korte en krachtige kwesties ook om te motiveren, en een aantal doordenkers.Door de antwoorden ontstaat geleidelijk een steeds gedetailleerder beeld van het eigen denken. Dit denken wordt niet beoordeeld maar wel geïnterpreteerd, en bijvoorbeeld vergeleken met anderen (soms Sokrates zelf). Cases en presentatietechnieken zijn ruimschoots beschikbaar uit de praktijk van de inzenders. Scholen kunnen worden aangeschreven en bijvoorbeeld een leraar kan de rol van Sokrates op zich nemen en leiding geven aan een symposion.
Naar top.
Team 1. Drs. Thomas Cool/Thomas Colignatus, ICLON-student (wiskunde);
2. Dr. Leonard Verhoef (buitenpromovendus psychologie, te rekenen als student);
3. Prof.dr. Richard Gill, Mathematische statistiek.
Naar top.
Literatuur

Colignatus, T., (2007). A Logic of Exceptions, Using The Economics Pack for Elementary Logic. Thomas Cool Consultancy & Econometrics.

Verhoef, L.W.M. (2007). Why designers canít understand their users: developing a systematic approach using cognitive psychology. Dissertatie Leiden.

Naar top.
Links
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy over Sokrates http://plato.stanford.edu/entries/socrates/

 • Website Thomas Colignatus
  http://www.dataweb.nl/~cool/

 • Het boek van Thomas Colignatus (pdf)
  http://www.dataweb.nl/~cool/Papers/ALOE/Index.html

 • Website Leonard Verhoef
  http://www.humanefficiency.nl

 • Dissertatie Leonard Verhoef
  http://www.humanefficiency.nl/designers_understanding.shtml

 • Homepage Richard Gill
  http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/
 • Naar top.

  Toekomst en psychologie


  toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

  openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

  public transport dynamic indicators history future

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  eurocheque betalen

  geld

  parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

  rente sparen toekomst

  internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

  mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

  GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

  GUI and webhomepage startpageweb map structuur

  Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

  Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

  Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

  Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

  Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

  Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

  Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

  Toekomsthandheld gsm smartphone

  Toekomsttom tom navigatie auto toekomst

  Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

  Toekomst

  Toekomsthome page

  Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

  Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

  Toekomst

  Toekomst

  Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

  Toekomstbank papieren dagafschrift

  Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

  Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

  Toekomst geldeurocheque betalen

  Toekomst geld

  Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

  Toekomst geld

  Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic

  Toekomst geldrente sparen toekomst

  Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

  Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

  Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

  Toekomst psychologie

  Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

  Toekomst psychologie
  Naar top.

  Behalve toekomst en psychologie ook psychologie voor:

  ICT  x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic     Public design   NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum   Icon/sign design    3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde   Psychologie  helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel   Toekomst volgens psychologie

              Leren rekenen

  leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation   Hogesnelheidstrein (ERMTS)

    ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist   Wetenschappelijke verantwoording

   

  Naar top.  Contact


  +31 (653) 739 750
  Parkstraat 19
  3581 PB Utrecht
  Nederland

  leonardverhoef@gmail.com
  Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
  Naar top.
  toekomst