De auteur

Gershenfeld is een directeur van het Massachusetts Institute of Technology Media Lab. Hij is van huis uit fysicus maar begrijpt zeer goed dat de techniek er voor de mens is.


Inhoud Het boek omvat drie delen What, Why en How.
Het What are things that think deel  is een soort autobiografische beschrijving van wat de auteur dacht toen hij betrokken was bij het ontwerpen van een digitaal boek, een digitale Stradivarius, in kleding geïntegreerde computers, een geavanceerde digitale draaibank waarmee we in de toekomst vele producten zelf thuis produceren (personal fabrication) en wat er gebeurt wanneer de basis van ons geld niet meer een goudstaaf of een bankbiljet is maar een intelligent gedefiniëerde digitale formule (smart money). De aandacht gaat daarbij vooral uit naar wie wanneer welk idee had.
Het deel Why should things think? laat eerst zien dat de IT zich opstelt als de Katholieke kerk in de tijd van de Reformatie. De geschiedenis heeft geleerd dat de kerk de gelovigen en dus de IT de gebruikers op deze wijze niet kan blijven negeren. Vervolgens komen aan de orde de misvattingen die men door de eeuwen heeft wanneer het gaat om denkende machines. In het hoofdstuk over Windows laat Gershenveld zien dat hij niet deskundig is op het gebied van human interfaces. Het deel How will things that think be developed? geeft wat ons te wachten staat (identificatie van objecten, verkleining van computers) en hoe je projecten daarvoor moet opzetten. Als voorbeeld daarvoor dient het research consortium 'Things That Think' dat mede door de auteur opgezet is. Er is geen index, geen literatuur, één eenvoudige tabel en één eenvoudige grafiek. Er zijn geen functionele afbeeldingen. Wel erg gemakkelijk maken: een boek met alleen woordjes.
  Het boek beschrijft hoe het consortium Things That Think tot stand gekomen is en gaat niet over intelligente apparaten (wat dat dan ook moge zijn) zoals intelligente interfaces. Het lukt Gershenfeld niet los te komen van de techniek. Hij gaat in op gerealiseerde technische hoogstandjes die toevallig enkele praktische toepassingen kennen. Hij merkt wel op dat de wijze waarop we met computers communiceren (muis en windows) al 32 jaar oud is maar hoe deze te verbeteren komt niet aan de orde. De titel When things start to think is wat misleidend. De titel suggereert dat het boek gaat over intelligente apparatuur, bijvoorbeeld intelligente interfaces die zich zelf aan kunnen passen aan de gebruiker. Dat is dus niet zo. Overigens gebruiken niet-psychologen lastige termen als intelligent en smart graag zonder te vermelden wat men precies bedoelt.
Naar top.

Meer psychologie voor getallen en leren rekenen

Behalve psychologie en toekomst ook psychologie en:

Behalve psychologie voor toekomst ook psychologie voor:

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.