When Things Start to Think

Een wat eenvoudige Amerikaanse visie op de toekomst.

  
 


De auteur

Gershenfeld is een directeur van het Massachusetts Institute of Technology Media Lab. Hij is van huis uit fysicus maar begrijpt zeer goed dat de techniek er voor de mens is.


Inhoud Het boek omvat drie delen What, Why en How.
Het What are things that think deel  is een soort autobiografische beschrijving van wat de auteur dacht toen hij betrokken was bij het ontwerpen van een digitaal boek, een digitale Stradivarius, in kleding geïntegreerde computers, een geavanceerde digitale draaibank waarmee we in de toekomst vele producten zelf thuis produceren (personal fabrication) en wat er gebeurt wanneer de basis van ons geld niet meer een goudstaaf of een bankbiljet is maar een intelligent gedefiniëerde digitale formule (smart money). De aandacht gaat daarbij vooral uit naar wie wanneer welk idee had.
Het deel Why should things think? laat eerst zien dat de IT zich opstelt als de Katholieke kerk in de tijd van de Reformatie. De geschiedenis heeft geleerd dat de kerk de gelovigen en dus de IT de gebruikers op deze wijze niet kan blijven negeren. Vervolgens komen aan de orde de misvattingen die men door de eeuwen heeft wanneer het gaat om denkende machines. In het hoofdstuk over Windows laat Gershenveld zien dat hij niet deskundig is op het gebied van human interfaces. Het deel How will things that think be developed? geeft wat ons te wachten staat (identificatie van objecten, verkleining van computers) en hoe je projecten daarvoor moet opzetten. Als voorbeeld daarvoor dient het research consortium 'Things That Think' dat mede door de auteur opgezet is. Er is geen index, geen literatuur, één eenvoudige tabel en één eenvoudige grafiek. Er zijn geen functionele afbeeldingen. Wel erg gemakkelijk maken: een boek met alleen woordjes.
  Het boek beschrijft hoe het consortium Things That Think tot stand gekomen is en gaat niet over intelligente apparaten (wat dat dan ook moge zijn) zoals intelligente interfaces. Het lukt Gershenfeld niet los te komen van de techniek. Hij gaat in op gerealiseerde technische hoogstandjes die toevallig enkele praktische toepassingen kennen. Hij merkt wel op dat de wijze waarop we met computers communiceren (muis en windows) al 32 jaar oud is maar hoe deze te verbeteren komt niet aan de orde. De titel When things start to think is wat misleidend. De titel suggereert dat het boek gaat over intelligente apparatuur, bijvoorbeeld intelligente interfaces die zich zelf aan kunnen passen aan de gebruiker. Dat is dus niet zo. Overigens gebruiken niet-psychologen lastige termen als intelligent en smart graag zonder te vermelden wat men precies bedoelt.
Naar top.

Toekomst en psychologie


toekomst visuele auditieve tactiele communicatie sociale media ringtones trillen

openbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

leren onderwijzen opleiden handelingen verkorten instampen memoriseren

public transport dynamic indicators history future

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

leren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

eurocheque betalen

geld

parkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat

rente sparen toekomst

internet elektronisch stemmen voor verkiezingen

mini touch screen treinkaart verkoop automaat NS

GUI and webopenbaar vervoer betalen ovchikpkaart toekomst infographics

GUI and webhomepage startpageweb map structuur

Leren rekenentoekomst onderwijs leren lezen rekenen supermarkt

Psychologietoekomst van de toegepaste cognitievecognitief denkpsychologie

Psychologie denkentoegepaste cognitief denkpsychologie

Psychologie denkenhoe denken mensen emotie toekomst psychologie

Psychologie leren verkortenleren verkeersborden rijexamen toekomst

Public infoleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info public transportpublic transport dynamic indicators history future

Public info road trafficleren verkeersborden toekomst rijexamen psychologie

Toekomsthandheld gsm smartphone

Toekomsttom tom navigatie auto toekomst

Toekomstkilometerteller toekomst zelfrijdende auto snelheid beheersing

Toekomst

Toekomsthome page

Toekomstwerkgeheugen ouderen stm

Toekomstinternet elektronisch stemmen voor verkiezingen

Toekomst

Toekomst

Toekomstvroeger geen RSI in de typekamer

Toekomstbank papieren dagafschrift

Toekomsttoekomst voorspellen goeroes

Toekomst geldFrom buttons for fingers towards graphics for brains, past and future of ticket vending machines

Toekomst geldeurocheque betalen

Toekomst geld

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst geld

Toekomst geldparkeren betalen elektronisch toekomst parkeerautomaat road traffic

Toekomst geldrente sparen toekomst

Toekomst geldpinnen betalen elektronisch pinpas toekomst

Toekomst onderwijsrekenen basisschool nieuwe intelligentie algoritme

Toekomst onderwijsleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie

Toekomst psychologieleren lezen in de supermarkt

Toekomst psychologie




Naar top.

Behalve toekomst en psychologie ook psychologie voor:

ICT



x Invoer Morsesleutel Toekomst        multidimensionaal graphic   







Public design



 NS treinkaart automaat b100 betalen openbaar vervoer NS treinkaart automaat b8060 betalen openbaar vervoer  IMO international maritime organisation muster station sign plattegrond IKEA water vaar verkeersbord maximaal hoogte water vaar verkeersbord maximaal drie dik aanleggen water vaar verkeersbord maximale doorvaart hoogte 3 meter experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer structuur openbare ruimten experimenteel vertrektijden bord openbaar vervoer atb etcs snelheidsbeheersing aandacht trekken water vaar verkeersbord verboden aanleggen water vaar verkeersbord maximale hoogte water vaar verkeersbord verboden 3 dik aanleggen met meer schepen trein vertrektijd perron NS CTA OV openbaar vervoer betalen ov-chipkaart toekomst grafische bestemmingen lijst metro ondergrondse lijn  structuur hoefijzer winkelcentrum 







Icon/sign design



  3-d, perspectief,drie-dimensionaal verkeersbord toekomst parkeerverbod verkeersbord toekomst verboden inhalen verkeersbord toekomst maximum snelheid bepaalde 







Psychologie



helderheid voor betrouwbaarheid hersenen limgisch systeem en cortex aandacht trekken en aandacht sturen gebruik van de kleuren rood oranje en geel gevoeligheid van het oog voor kleuren humunculus mensmetafoor een mens in de zaadcel 







Toekomst volgens psychologie

          







Leren rekenen

leren rekenen basisschool MAB rekenblokken toekomst onderwijs leren lezen leren rekenen supermarkt leren rekenen basisschool tellen op de vingers aftellen leren rekenen vleksom puntsom rekenonderwijs basisschool tientallig stelsel tellen op de vingers rekenonderwijs basisschool computer diagnostiek remedial teaching graphics for quantitative data next generation 







Hogesnelheidstrein (ERMTS)

  ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor machinist ERMTS high speed train control driver mmi ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist ERMTS hoge snelheidstrein hsl ATB experimenteel interface voor achinist 







Wetenschappelijke verantwoording

 









Naar top.



Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.
toekomst