De voorspellers, een kritiek op de toekomstindustrie, boekbespreking

Rein de Wilde., (2000), Amsterdam: De Balie.

Een boek dat verplicht zou moeten zijn voor hen die de zegeningen van nieuwe technieken bejubelen voor de toekomst.

De auteur

Het boek is geschreven door een hoogleraar Wijsbegeerte die de introductie van nieuwe technieken en het denken over de rol van de techniek in de samenleving grondig bestudeerd heeft.
Inhoud De Wilde laat zien dat de verwachtingen van de zegeningen van de techniek, ook de verwachtingen van e-technieken, steeds weer te hoog gespannen bijken te zijn. Steeds weer blijkt dat nieuwe technieken oude maatschappelijke problemen niet oplossen. Genadeloos laat de Wilde zien dat de meeste toekomstspecialisten een gedegen historisch bewustzijn missen en daardoor steeds dezelfde fouten blijven maken. De Wilde geeft zijn uitspraken een grondig en wetenschappelijk fundament. Dat is een verademing in deze branche. Het boek zou verplicht moeten zijn voor ieder die iets durft te zeggen over de gevolgen van moderne technieken in de toekomst. In het jaar 2015 is het boek vijftien jaar na verschijning nog steeds actueel.

Meer psychologie voor getallen en leren rekenen

Behalve psychologie en toekomst ook psychologie en:

Behalve psychologie voor toekomst ook psychologie voor:

Naar top.
Contact


+31 (653) 739 750
Parkstraat 19
3581 PB Utrecht
Nederland

leonardverhoef@gmail.com
Kamer van koophandelnummer: 39057871, Utrecht.
Naar top.