Zijn er irritaties?
☐ altijd                       
Klik als altijd je antwoord is.


☐ vaak                  
Klik als vaak je antwoord is.


☐ soms                  
Klik als soms je antwoord is.


☐ vrijwel nooit                  
Klik als vrijwel nooit je antwoord is.


☐ Weet ik niet,      
    laat de vraag maar.
Bijvoorbeeld omdat je de vraag niet begrijpt of niet van toepassing vindt.