Invoeren met een muis geeft meer kans op RSI dan invoeren met toetsen.
☐ Ja, klopt m.i.      
Je bent het dus eens met de bovenstaande uitspraak.


☐ Neen, dat denk ik niet.
Je bent het dus niet eens met de bovenstaande uitspraak.


☐ Weet ik niet,
    laat de vraag maar.
Bijvoorbeeld omdat je de vraag niet begrijpt of niet van toepassing vindt.